Sociale

Vizioni i të rinjve për të ardhmen e Europës

1. Europa në krye të Zhvillimit të Qëndrueshëm Praktikat e paqëndrueshme e kanë vënë të ardhmen e rinisë në rrezik dhe këtë arsye duhet menduar një plan afatgjatë,pasi nuk mund të bazohemi thjesht në zgjidhjet emomentit të fundit.Bashkimi Europian duhet të luajë një rol udhëheqës në zbatimin e Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm.Drejtësia sociale, ekonomike dhe mjedisore janë themeli i Europës q...

Route 28 – Të vizitosh shtetet e Europës pa lëvizur nga vendi yt

Në këto rrugica, në pjesë të caktuara të tyre të konsideruara "stacione" mund të njihesh me një element të caktuar që secili shtet përfaqëson. Pjesëmarrësve p.sh. i jepet mundësia të dëgjojnë muzikë franceze, të shijojnë gatimet polake, të shikojnë një film gjerman, një vepër arti italiane, të njihen me elemente tradicionale apo një aspekt tjetër që përfaqëson apo simbolizon secili vend i Europës...

Skandali i Volkswagen: A po i mbron BE qytetarët e saj nga dëmi i shkaktuar?

Në marrëveshjen e bërë me SHBA-në, kompania ka rënë dakort që të paguajë një shumë prej 2.8 bilion $si gjobë penale dhe 1.5 bilion $ për atë civile. Por Volkswagen nuk do mund të mjaftohet me kaq duke qenë se do duhet të paguajë konsumatorët, rregullatorët, ndërmjetësit si dhe prokurorët për një shumë ekstra rreth 20$ bilion $-një dëm serioz për kompaninë, por jo fatal. Komisioni Europian pas kët...

Diferenca mes pagave minimale në BE

Në grupin e parë, ku paga minimale është nën €500 në muaj përfshihen 10 vende të cilat ndodhen në lindje të Unionit. Ndër to përfshihen Bullgaria (€235), Rumania (€275), Letonia and Lithuania (€380), Republika Çeka (€407), Hungara (€412), Kroacia (€433), Sllovakia (€435), Polonia (€453) dhe Estonia (€470).Grupi i dytë përfshin ato vende ku paga minimale varion nga €500 në €1000 në muaj, dhe kryes...

Komisioni Europian propozon rregulla më të forta në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale

Komisioni Europian më datë 10 janar erdhi me një propozim të ri për forcimin e rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale duke u bazuar në “Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Europian”, i cili parashikon të drejtën që çdo person ka për të mbrojtur të dhënat e tij personale. Një e drejtë kjo, e garantuar në nivel ndërkombëtar por dhe në atë rajonal, në kontekstin e të drejtave të njeriut,...

Brezi i varur: gjysma e të rinjve europianë jetojnë me prindërit

Një prej studimeve më të plota sociale të 28 vendeve europiane tregon se përqindja e personave të moshës 18-30 vjeç të cilët jetojnë ende me prindërit, është rritur në 48% ose 36,7 milionë njerëz, së bashku me nivelet e privimit dhe papunësisë që u rritën gjatë këtyre viteve të krizës ekonomike. Arsyet pse të rinjtë po zgjasin jetesën e tyre me prindërit ose po i rikthehen jetës me ta janë nga më...

BE-ja ratifikon Marrëveshjen e Parisit

Procesi politik për Bashkimin Europian për të ratifikuar Marrëveshjen ka përfunduar, me miratimin e Parlamentit Europian - në prani të Presidentit të Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-Mun dhe Presidentit të COP 21, Ségolène Royal .Presidenti Jean-Claude Juncker në fjalën e tij disa javë më parë bëri thirrje për një ratifikim të...

Natyra 2000

Ne të gjithë varemi nga burimet natyrore si uji, ajri, toka, mineralet, pemët, kafshët, ushqimi, dhe oksigjeni për të jetuar. Për të mbajtur ekuilibrin në botën natyrore ne duhet të ndihmojmë specie të ndryshme të vazhdojnë të ekzistojnë. Një raport nga Fondacioni World Wildlife tregon se që nga viti 1970, presioni që ne ushtrojmë mbi planetin është dyfishuar dhe burimet mbi të cilat ne varemi ka...

Një zgjim për të rinjtë britanikë

Në prag të referendumit ishte e qartë se votat e të rinjve do të kishin një ndikim të rëndësishëm në rezultatin përfundimtar. Megjithatë, ata nuk janë marrë seriozisht. David Cameron është përpjekur për të kontaktuar me të rinjtë, për t’i inkurajuar votuesit e pavendosur të shkojnë në kutitë e votimit. Fushata zgjedhore u drejtua pothuajse ekskluzivisht nga persona të moshës së mesme. Si fushatat...

Dita Botërore pa Duhanin- 10 masat e ndërmarra nga Komisioni Europian

1. Imazhe më të mëdha të efekteve të duhanpirjes në shëndet. Duhen të vendosen grafikë dhe foto me paralajmërime mbi shëndetin, gjithashtu dhe tekste me informacione të cilat do të zënë 65% të sipërfaqes së paketës. Paralajmërimet të ndara në 3 grupe do të ndërrohen çdo vit me rotacion për të siguruar ndikimin e tyre. 2. Ndalohen cigaret me shije dhe aroma që fshehin shijen e duhanit. Gjithashtu...

Page 3 of 6

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk