Sociale

Barazia Gjinore: Progresi i Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit në BE

*** “Barazia gjinore është një parim themelor i Bashkimit Europian… Ne mund të përmbushim potencialin tonë të plotë vetëm nëse përdorim të gjithë talentin dhe diversitetin tonë. Vënia në punë e gjysmës së popullatës, gjysmës së ideve apo gjysmës së energjisë nuk është e mjaftueshme”- fjalë e cituar nga presidentja e Komisionit Europian, von der Leyen. Falë një trashëgimie kulturore patriarkale, p...

Kriza botërore e shëndetit publik dhe momenti i së vërtetës për BE

*** "Momenti i së vërtetës ka ardhur për të parë qëndrueshmërinë e vlerave, forcën e institucioneve, fleksibilitetin e mjeteve financiare kolektive dhe mbi të gjitha vullnetin e vendeve anëtare të BE për të zgjedhur nëse do të shpëtojnë vetëm veten apo dhe Unionin në këtë situatë sfiduese." Ekzistojnë shumë thënie për sa i përket periudhave problematike të ndryshme që BE ka përjetuar në të shkuar...

Pagat Minimale dhe ndikimi i tyre në mirëqenie

Pagat në BE Pagat dinjitoze janë thelbësore për të siguruar kushte të punës dhe standarde të larta jetese për punëmarrësit europianë. Hartimi i ligjeve për pagat minimale ndihmon dhe mbron punonjësit me paga të ulëta nga varfërimi. Cituar në parimet europiane mbi të drejtat sociale të pagave të cilat zbatohen në të gjitha vendet anëtare të BE, punonjësit kanë të drejtë të kenë paga të cilat mundë...

Gratë dhe ekuilibri gjinor në politikën europiane

Në 5 vitet e fundit këto shifra kanë marrë një rrjedhë tjetër, pasi numri i grave në postet vendimmarrëse është në rritje falë masave të BE për ekuilibrin gjinor. Nuk ka një shtet anëtar i cili nuk ka vende të rezervuara për gratë, kuotat ligjore dhe kuotat e partive për të siguruar një ekuilibër gjinor po gjejnë përdorim dhe janë në rritje në të gjithë Europën.   Përfaqësimi i grave në parl...

Të studiosh në Europë: Shtetet më të mira për të studiuar dhe mundësitë që ato ofrojnë

Po cilat janë shtetet më të mira europiane për të huajt për të studiuar? Sipas Study.EU Country Ranking 2018, Gjermania mbetet vendi më i mirë për të studiuar, përpara Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa Franca renditet në vendin e tretë. Renditja e përgjithshme është bazuar në tre shtylla: Cilësia e edukimit (45%); Kostoja (30%) duke vlerësuar se çfarë i duhet studentëve për jetesë dhe shkollim; dhe...

Çfarë të rejash do të sjellë eHealth për kujdesin shëndetësor në BE?

Strategjia e tregut të vetëm digjital Rritja e përdorimit të teknologjisë digjitale nëpërmjet krijimit të një tregu të vetëm digjital (DSM) është një ndër prioritetet kryesore të Komisionit Europian. Lançuar në 2015, DMS ka si qëllim të krijojë mundësi të reja digjitale si për bizneset ashtu dhe njerëzit si dhe të çojë tregun e përbashkët europian drejt periudhës digjitale. Sektori i shëndetësisë...

Estonia, vend i parë në botë që ofron transportin publik falas

Për të pasur të drejtën të përdorin lirisht transportin publik në Tallinn, qytetarët e Tallinn-it duhet të blejnë të ashtuquajturën “Kartën e Gjelbër” dhe ta personalizojnë atë. Edhe njerëzit që banojnë jashtë Tallinn mund të blejnë “Kartën e Gjelbër” që u mundëson atyre të ngarkojnë sasinë e nevojshme të parave për të përdorur transportin publik. Që nga zbatimi i transportit publik falas, mund t...

Rinia Europiane në papunësi afatgjatë - Sfidat e një krize të trashëguar

Përkatësisht, në vitin 2017, norma e papunësisë për popullsinë e përgjithshme u zvogëlua në 7.6%, duke arritur një nivel shumë afër 7.2%, i pranishëm para krizës në vitin 2007. Në mënyrë të ngjashme, shkalla e papunësisë në mesin e të rinjve pësoi rënie, duke shkuar në 16.8% , një shifër që nuk është larg nga 15.7% e regjistruar në vitin 2007. Pavarësisht këtij përmirësimi, trashëgimia e krizës ë...

Zëri i të rinjve europian mbi ndryshimet politike kombëtare dhe europiane

Pjesëmarrja sociale dhe politike e të rinjve konsiderohet si një mjet për të inkurajuar një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe demokratike. Aktivizimi i tyre në vendimet dhe veprimet në nivel lokal dhe rajonal rrit aftësinë e tyre për të ndikuar në vendimmarrje dhe u lejon atyre të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Të pakënaqur me qeveritë e tyre kombëtare dhe/apo me BE-në? Sipas...

Propozimi i Komisionit Europian për përmirësimin e standardeve të ujit të pijshëm

Propozimi i ri gjithashtu synon të adresojë çështjen e standardeve mjedisore në përputhje me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ky propozim vjen si një përgjigje ndaj kërkesës së Iniciativës Qytetare Europiane, "Right2Water" për standarde më të mira të ujit të pijshëm. Nënkryetari i parë i Komisionit Europian Frans Timmermans argumentoi se: "Sot ne po propozojmë modernizimin e ligjit tonë të...

Page 2 of 6

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk