Zgjerimi

Sfidat e procesit të Integrimit Europian për vendet e Ballkanit Perëndimor

Politika e zgjerimit të BE-së është konsideruar një sukses falë integrimit të shumë vendeve të Europës Juglindore të cilat arritën të shkëputen nga komunizmi dhe ndikimi lindor.  Modeli i zgjerimit që BE-ja ka ndjekur në Ballkanin Perëndimor është  duke vlerësuar progresin e bërë dhe meritat individuale të zbatimit të reformave të çdo vendi (e quajtur edhe politika e...

Takimi i 12 i Këshillit të Stabilizim Asociimit (KSA), 16 mars 2023

Më 16 mars 2023 u mbajt takimi i 12 i Këshillit të Stabilizim-Asociimit (KSA), për herë të parë i zhvilluar në Tiranë. Kjo strukturë me karakter politik është krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (MSA), të cilën Shqipëria e ka nënshkruar me Bashkimin Europian (BE) në 2006 dhe ka hyrë në fuqi në 2009. Këshilli, me vendimet dhe sugjerimet e tij shërben si busull për përmbushje...

Presidenca Franceze e Këshillit të BE-së - një pikënisje e re

Nocioni i rotacionit në detyrë e gjen fillesën në demokracinë e parë të njohur, atë Athinase, ku për herë të parë nivelet e ndryshme të posteve drejtuese iu nënshtuan rotacionit si një premisë e ndërtimit të një shteti demokratik (Galpin, 1993). Institucionet e BE-së ashtu si shumica e vendeve që punojnë drejt një shteti të së drejtës, nuk i kanë lenë pas nocione të tilla që datojnë kohë më parë....

Risitë që sjell IPA III për vendet e Ballkanit Perëndimor për periudhën 2021-2027

Instrumenti i Para-anëtarësimit (IPA) i cili shtrihet në shtatë vite është një nga incentivat më frytdhënëse të përdorura nga Bashkimi Europian për promovimin e vlerave dhe nxitjen e reformave në vendet që synojnë anëtarësimin. IPA I filloi në vitin 2007, në periudhën ku BE ishte në kërkim të një mjeti financiar të unifikuar për të rritur rendimentin e punës në vendet kandidate. Baza ligjore...

Kapja e shtetit, klientelizmi politik dhe fasada: Fenomenet që vënë në pikëpyetje Integrimin Europian të Ballkanit Perëndimor

Mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian ekziston një marrëdhënie e veçantë e cila kalon përmes Procesit të Stabilizim Asociimit dhe ka si qëllim demokratizimin e vendeve kandidate nëpërmjet kushtëzimeve të vendosura prej vendeve anëtarëve. “Kushtëzimi (Conditionality) qëndron në themel të strategjisë së Bashkimit Europian për të detyruar vendet jo-anëtare që të përshtaten me pa...

Ndërlidhja e politikës së zgjerimit me rimëkëmbjen

Zgjerimi i Bashkimit Europian në kontinent është kthyer në një nga tiparet përcaktuese të procesit të integrimit europian në tërësi. Ama, pavarësisht rëndësisë dhe qendërsisë së tij në zhvillimin e projektit europian, zgjerimi nuk ka qënë kurrë i lehtë dhe rrallëherë ës...

Kushtëzimi (conditionality) i BE në Ballkanin Perëndimor: A po dëshmon i suksesshëm në procesin e demokratizimit?

Në fillim të vitit 2020 Bashkimi Europian (BE) prezantoi metodologjinë e re të zgjerimit, e cila në plan të parë riafirmon angazhimin e BE për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, nga ana tjetër në rajon vihet re një rritje e numrit të nismave paralele rajonale, duke përdorur dhe arsyetimin e in...

Roli i sektorit privat në proceset negociuese dhe anëtarësuese të vendit

Procesi i Integrimit Europian të vendit është një proces dinamik, kompleks si dhe transformimi e reformimi të brendshëm, kryesisht në aspektin ligjor, ekonomik dhe atë të mirëqeverisjes, duke kërkuar domosdoshmërisht rolin dhe përfshirjen e të gjithë aktorëve shtetërorë dhe joshtetërorë në nive...

Roli reformues i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe reforma në drejtësi

*** Shqipëria është një ndër vendet e Ballkanit që në të ardhmen synon aderimin në Bashkimin Europian. Pozicioni i Shqipërise ka qenë i qartë që prej momentit të parë të lirisë pas rënies së një prej regjimeve komuniste më mizore në ish bllokun komunist. Qysh në fillimet e viteve ‘90, vizioni i shqiptarëve ka qenë i qartë dhe pro perëndimor, E DUAM SHQIPËRINË SI GJITHË EUROPA. Përgjatë viteve të...

Presidenca e Këshillit të BE nga Gjermania - çfarë do të sjellë për zgjerimin në Ballkan?

Gjermania ka shprehur më shumë se një herë gatishmërinë për uljen në tryezë me kandidatët nga Ballkani Perëndimor, por rezistenca ka ardhur nga fqinjët e saj, themelues gjithashtu të Bashkimit Europian. Me metodologjinë e re, procesi i zgjerimit është bërë më i ndërlikuar, më llogaridhënës për shtetet kandidate, ndërsa shteteve anëtare i jep më shumë fuqi për të pezulluar procesin. Kjo formulë e...

Page 1 of 5

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk