Speciale

Politika e zgjerimit të BE-së dhe perspektiva e Ballkanit Perëndimor

Objektivi kryesor i politikës së zgjerimit është të promovojë paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në Europë duke shtrirë parimet e demokracisë, shtetit të së drejtës, respektimit të të drejtave të njeriut dhe tregut të përbashkët në një numër më të madh vendesh. Ajo gjithashtu mund të forcojë pozicionin gjeopolitik të BE-së si një aktor global.Mbi politikën e zgjerimit të BE-së nga sukses në sf...

Rigjallërimi i Procesit të Berlinit – Pritshmëritë dhe angazhimet e mundshme në rajonin e Ballkanit

Axhenda e integrimit dhe rifillimi i aktiviteteve shtetërore pas verës së nxehtë ka rezultuar aktive dhe me intensitet të lartë. Mjafton të përmendim tri ngjarje të rëndësishme që lidhen me: 1– Nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit për hapjen e kampusit të Kolegjit të Europës në Tiranë, si një nga tre kampuset, pas Bruges në Belgjikë dhe Natolin në Poloni. 2 – Realizimi i takimit të Ministra...

Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor: Lidhja e fortë ndërmjet integrimit ekonomik dhe realizimit të reformave të sundimit të ligjit

HyrjeAspiratat e Ballkanit Perëndimor për të krijuar lidhje më të ngushta me Bashkimin Europian, duke synuar anëtarësimin dhe shtrirjen më të thellë brenda kornizave të tij ekonomike dhe politike, kanë mbetur një përpjekje e kahershme. Gjatë  muajit nëntor, Komisioni Europian paraqiti një Plan ambicioz të Rritjes të përshtatur për rajonin, duke përmbledhur një strategji shumëplanëshe të drejt...

Reforma dixhitale për dhënien e shërbimeve publike, derregullimi

Në kuadër të procesit të mirëqeverisjes dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimeve, qeveria shqiptare hodhi themelet e një nisme që kishte të bënte pikërisht me lehtësitë në marrjen e shërbimeve publike. Derregullimi i nënkuptuar në terma si administrata publike online, shërbimet online ose dixhitalizimi konsiderohet si një ndër reformat më të mëdha të ndërmarra nga qeveria shqiptare. Në qendër të...

Presidenca Çeke në Këshillin e BE-së - prioritetet për fuqizimin dhe zhvillim përballë sfidave

 Presidenca e Këshillit të BE-së është përgjegjësi e të gjithë shteteve anëtare të BE ku secili shtet ka radhën e tij për të qenë në krye të Këshillit apo siç njihet ndryshe të marrë Presidencën e Këshillit. Ndërrimi i Presidencës ndodh një herë në 6 muaj në bazë të parimit të barazisë, veçanërisht në status, të drejta ose mundësi dhe rotacionit, pra në një rend të përsëritur rregullisht...

E drejta për peticion në Europë - si mjet i demokracisë direkte

Për sa kohë ka pushtet politik, e drejta për peticion mbetet si një nevojë e domosdoshme. Duke qëndruar në kahun e atyre studiuesve që origjinën e peticioneve ia atribuojnë Magna Carta-s të vitit 1215, si dokumenti i parë që shprehimisht vuri në shkrim parimin se mbreti dhe qeveria e tij nuk ishin mbi ligjin; haptazi tregon domethënien që e drejta e peticionit mbart. Në procesin drejt konsolidimi...

Mbi amendimet e Reformës Zgjedhore të vitit 2020

Reforma Zgjedhore e vitit 2020, ishte një proces politik dhe legjislativ kompleks, i ndarë në disa momente në largësi nga njëra-tjera. Ky proces në rezultante solli ndërhyrje në tekstin ligjor të “Kushtetutës së Republikës”, “Kodit Zgjedhor” dhe Ligjit “Për partitë politike”. Këto nd...

Covid-19, pandemia që shkundi “mirëqenien ekzistuese” dhe riktheu vëmendjen tek shëndeti mendor

  *** Shëndeti mendor është një ndër dimensionet më të prekura në këtë pandemi, i cili vlen për t’u theksuar që edhe më përpara pandemisë nuk ka marrë vëmendjen, investimet dhe shërbimet e duhura (OBSH, 2020). Karantina, një ndër masat e marra, që përkufizohet si “veçimi dhe kufizimi i lëvizjës së personave që potencialisht kanë qenë të ekspozuar ndaj një sëmundjeje ngjitëse, për të parë nës...

Ndryshimet ligjore mbi abortin në Poloni, zhvillimet globale të lidhura me të dhe regresi i të drejtave të grave

  *** Polonia ka një prej ligjeve më kufizuese në Europë (Center for Productive Rights, 2020) për sa i përket abortit, duke e lejuar atë vetëm në tre raste: Kur është rezultat i një krimi (përdhunimi, incesti), kur sjell rrezik për shëndetin apo jetën e gruas dhe për shkak të defekteve fetale. Megjithatë, një prej këtyre përjashtimeve të pakta në ligj, ra me 22 tetor 2020 kur Gjykata Kushtet...

BE-ja në udhëkryq: Mes përballjes me kërcënimin e radikalizmit dhe rrugës drejt islamofobisë

  *** Qëllimi në vetvete i Bashkimit Europian është krijimi i një zone të sigurtë, bazuar në liri, të drejta të barabarta dhe zhvillim për të gjithë popujt që janë pjesë e këtij bashkimi. Sulmet terroriste të ndodhura vitet e fundit e kanë thyer këtë siguri, duke krijuar panik, frikë dhe terror tek popullsia civile. Në këtë kontekst, Bashkimi Europian gjeti forma dhe mekanizma të rinj për të...

Page 1 of 8

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk