Speciale

Miratohet Plani i ri i Veprimit mbi të Drejtat e Njeriut dhe Demokracinë për vitet 2015-2019

Fushat kryesore ku fokusohet ky plan përfshijnë: 1. Fuqizimin e së drejtës së pronës për aktorët lokal; 2. Adresim i problematikave të të drejtave të njeriut; 3. Realizimi i një qasjeje mirëkuptuese për të drejtat e njeriut gjatë konflikteve dhe krizave; 4. Zhvillimi i mëtejshëm i vazhdimësisë dhe koherencës 5. Sigurimi i një politike më efektive për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe demokraci...

Presidenca e Luksemburgut në Këshillin e BE –së

Në kuadër të paketës të Rregullimeve më të mira të prezantuar nga Komisioni më 19 maj, nën Presidencën e Luksemburgut do të rishikohet marrëveshja ndër-institucionale për ligjbërje më efektive, duke adresuar problematika si çështjet e rregullimeve më të mira( REFIT), ligjet e deleguara e të miratuara dhe vlerësimet e impaktit. Po ashtu Këshilli i BE-së nën Presidencën e Luksemburgut , do të mbajë...

Pritshmëritë dhe rezultatet e zgjedhjeve në Turqi

Për AKP, e cila ka qenë në pushtet për më shumë se 12 vjet, një mandat i katërt do të ishte një arritje e rëndësishme duke iu atribuuar disa faktorëve, si investimet në infrastrukturë, shërbimet sociale dhe zhvillimi ekonomik, pavarësisht ngadalësimit te zhvillimit kohëve te fundit. Por rritja e problemeve ekonomike i bëri shumë turq gjithnjë e më të shqetësuar duke votuar kështu kundër një manda...

Qëndrimi i Partive Europiane në Maqedoni

Kriza aktuale ka lëkundur qeverisjen konservatore nëntë vjeçare të Gruevskit dhe shihet si më e keqja që prej mbarimit të luftrave civile të ardhura si pasojë e kryengritjeve etnike në Shqipëri në vitin 2001. Që prej shtatorit qeveria Gruevski është përballur me zbulime dhe përgjime të turpshme që ekspozojnë kontrollin e ashpër të qeverisë ndaj gazetarëve, gjyqtarëve dhe proçesit të zgjedhjeve....

Zgjedhjet në Qipron Veriore risjellin shpresa për një marrëveshje paqeje

"Këto janë qartësisht zgjedhje për një zgjidhje," tha Dr. James Ker-Lindsay, një ekspert i London School of Economics për çeshtjet e Qipro. "Akinci, më shumë se çdo kandidat tjetër, mund të arrijë kompromiset e nevojshme me Qipriotët grek dhe të avancojë negociatat." Negociatat e ndërmjetësuara nga OKB-ja, u ndërprenë tetorin e kaluar dhe pritet të rifillojnë muajin e ardhshëm. Kreu i ri ka sinja...

Komisioni përshëndet veprimin e industrisë së birrës mbi etiketimin

Si rezultat i bllokimit, kompania Industrialistët e birrës të Europës njoftoi se sektori i birrës vendos të shkojë përtej rregullores ekzistuese të BE-së, kur është fjala për të informuar konsumatorët për përbërësit e ushqimeve të tyre. "Ne nuk po detyrohemi nga rregullatoret e BE-së për ta bërë këtë, kështu që është një angazhim vullnetar i cili shkon përtej rregullores aktuale," tha Pierre...

Masa të reja për sigurinë ajrore në BE

Sipas një zyrtari të BE-së që po ndjek së afërmi çështjen dhe ndryshimet, personi i dytë nuk duhet domosdoshmërisht të jetë një pilot, por mund të jetë një anëtar i ekuipazhit. Shoqata Gjermane e Aviacionit(BDL) ka prezantuar tashmë një rregull- dy persona në kabinë. Ekzekutivi i BE-së po pret për rezultatet përfundimtare të hetimeve para se të sugjerojë ndonjë rregullim të ri. Propozimi i ri mun...

Çfarë po bën BE-ja për të drejtat e femrave dhe barazinë gjinore?

Barazia gjinore e BE-së është gjithashtu një pjesë integrale e Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, e cila ndalon diskriminimin mbi çfarëdo bazë, duke përfshirë edhe seksin, (neni 21) dhe e njeh të drejtën e barazisë gjinore në të gjitha fushat si dhe domosdoshmërinë për ndërmarjen e veprimeve pozitive për promovimi e saj (neni 23). Në vitin 2009, Traktati i Lisbonës ka konfirmu...

BE-ja në luftën ndaj terrorizmit

Në takim, gjithashtu morën pjesë dhe Koordinatori europian kundër terrorizmit dhe Komisioneri për çështjet e brendshme, të cilën paraqitën një listë të prioriteteve të politikës për të trajtuar atë që është parë si kërcënim në rritje i luftëtarëve të huaj të kthyer në shtëpi. Frika lidhet me faktin se rreth 2,500 qytetarë europian të larguar në Siri dhe Irak për të luftuar përkrah militantëve isl...

Programi dhe Prioritetet e Presidencës Letoneze të Këshillit të BE-së

Gjatë Presidencës së Këshillit të BE-së, Letonia do të fokusohet në tre prioritete kryesore: Europë Konkurruese, Europë Dixhitale dhe Europë e Angazhuar. Europa KonkurrueseEuropa ka nevojë të rritë kapacitetin e saj sipërmarrëse, duke nxitur investime në produktet dhe shërbimet e reja e konkurruese. Vetëm në sajë të zhvillimit të sektorëve të industrisë dhe të shërbimeve Europa mund të lehtësojë...

Page 5 of 7

371Ndjekës
5616Ndjekës
1937Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo