Opinion

Shteti i së drejtës si kushtëzim i BE-së dhe progresi i Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të Kapitullit 23

  *** Shteti i së drejtës apo sundimi i ligjit parashikohet në Nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Europian si një nga vlerat e përbashkëta për të gjitha shtetet anëtare. Nën sundimin e ligjit, të gjitha kompetencat publike veprojnë gjithmonë brenda kufizimeve të përcaktuara me ligj, në përputhje me vlerat e demokracisë dhe të drejtave themelore, dhe nën kontrollin e gjykatave të pavarura dhe...

Shëndeti mendor tek fëmijët gjatë pandemisë dhe përgjigja institucionale

***   Duke qenë se fokusi kryesor i përgjigjes së qeverive të ndryshme ka qenë ndaj pasojave të Covid-19 tek shëndeti i përgjithshëm fizik, është lënë pas dore shëndeti mendor dhe ai emocional. Po ashtu një rëndësi i është dhënë edhe pasojave ekonomike që ka sjellë Covid-19, të cilat padyshim që janë të mëdha dhe po ashtu janë një shkak ndikues tek shëndeti mendor i gjithsecilit. Por ajo që...

Lajmet e rreme si kërcënim për sigurinë kombëtare dhe roli i medias në shpërndarjen e informacionit

*** Ekziston një lidhje e fortë mbi cënimin e sigurisë kombëtare përmes lajmeve të rreme të shpërndara në media. Ne nuk mund ta mohojmë punën e mirë dhe profesionale të realizuar nga ekspertë të fushës, por nga ana tjetër kurrësesi nuk mund të mos përmendim si objekt studimor në këtë punim edhe fenomenin e lajmeve të rreme. Nga hulumtimet e bëra “Fake News” (lajmet e rreme) janë cilësuar si...

Europa ka një problem me radikalizmin islam. Ç'të bëjmë?

*** Gjatë dekadës së fundit në Europë është vënë re një tendencë në rritje e sulmeve terroriste me bazë një ideologji te mbështetur në të ashtuquajturin Islam radikal. Por çfarë është në vetvete Islami radikal? Si fillim, dua të qartësojmë diçka thelbësore, sulmet terroriste nuk kryhen nga individë të indoktrinuar nga Islami si fe në tërësi, por në veçanti nga sekti selefist, sekt i cili retorikë...

Zgjedhjet presidenciale në SHBA dhe dinamikat politiko-ekonomike transatlantike

Kur jemi tek politika e jashtme, një nga partnerët më të rëndësishëm të SHBA, që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, është Bashkimi Europian. Për më tepër, SHBA kanë besuar gjithmonë se e vetmja zgjidhje për të ardhmen e Europës së porsadalë nga Lufta e Dytë Botërore, ishte integrimi europian. Idetë e Schuman dhe Monnet u mbështetën nga miliardat e Planit Marshall. Në këtë mënyrë, integrimi...

Mediatizimi i COVID dhe sfida e lajmeve të rreme-fake news

*** Mediat ishin përballuar në vitin 2009, me epideminë e gripit H1N1. Në këtë kohë u krye studimi i parë i ndikimit të rrjeteve sociale në përhapjen e lajmeve të pandemisë. Studiuesi t u përqendruan mbi pasojat e sjelljeve sociale ndaj pandemisë që prodhonte komunikimi në Internet. (Chew et al, 2010). Komunikimi mediatik dhe informacioni masiv bazuar në teknologjinë dixhitale përcaktoi reagimin...

Covid-19 dhe thellimi i krizës së besueshmërisë së medias

Ndryshe gazetari do të telendiset nga observuesi i gjithçkaje që ka kaluar prej tij, në filtra të shumtë dhe shpesh të abuzueshëm për të shkuar tek personi, grupi shoqëror apo mbarë opinioni publik. Covid-19 hapi një marrëdhënie të re mes medias dhe publikut në të gjithë globin, kryesisht në vendet që u prekën më shumë nga ky virus. *** Përballja me një pandemi me rregulla të hekurta, mbyllja dhe...

Turizmi dhe Covid-19: sfidat dhe masat që duhen ndërmarrë

*** "Biznesin e kanë menaxhuar deri përpara 2 vitesh vjehrri me vjehrrën. Kur na e lanë ne në trashëgimi, bashkë me burrin menduam që të merrnim një kredi dhe të investonim për të ndryshuar instalimet hidraulike, elektrike dhe mobilimin të cilat ishin amortizuar me kohën, por ja që s'qe shkruar. Ndodhi kjo situatë dhe na zuri krejt të papërgatitur. Por ama dyshekët, jastëkët, çarçafët janë blerë...

Testamenti Biologjik në Shqipëri

*** Në dekadat e fundit, marrëdhënia pacient-mjek është transformuar dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, ndërsa eutanazia dhe vetëvrasja me ndihmën e mjekut konsiderohen vepra penale (Nenet 76, 79, dhe 99 Kodi Penal; KP), ligji shqiptar lejon refuzimin e trajtimit mjekësor nga një pacient i ndërgjegjshëm (Neni 6, par. 2, shkronja ç Ligji Nr. 107 Mars 2009). Diskutimi ligjor dhe bioetik në lidhje me ref...

Menaxhimi i pandemisë Covid-19 dhe implikimet që ajo po sjell

Ndaj, për vetë karakteristikat e artikullit jam mbështetur në metodën cilësore të analizimit të çështjeve të trajtuara në të, e cila përfshin brenda saj metodën hulumtuese, përshkruese, interpretuese dhe krahasimore duke analizuar historinë, shkaqet dhe pasojat e COVID-19, fenomenit më të rëndësishëm të momentit që po përcakton një rend të ri botëror. Çështjet e ngritura në këtë artikull, të...

Page 1 of 4

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues