Opinion

Covid-19 dhe thellimi i krizës së besueshmërisë së medias

Ndryshe gazetari do të telendiset nga observuesi i gjithçkaje që ka kaluar prej tij, në filtra të shumtë dhe shpesh të abuzueshëm për të shkuar tek personi, grupi shoqëror apo mbarë opinioni publik. Covid-19 hapi një marrëdhënie të re mes medias dhe publikut në të gjithë globin, kryesisht në vendet që u prekën më shumë nga ky virus. *** Përballja me një pandemi me rregulla të hekurta, mbyllja dhe...

Turizmi dhe Covid-19: sfidat dhe masat që duhen ndërmarrë

*** "Biznesin e kanë menaxhuar deri përpara 2 vitesh vjehrri me vjehrrën. Kur na e lanë ne në trashëgimi, bashkë me burrin menduam që të merrnim një kredi dhe të investonim për të ndryshuar instalimet hidraulike, elektrike dhe mobilimin të cilat ishin amortizuar me kohën, por ja që s'qe shkruar. Ndodhi kjo situatë dhe na zuri krejt të papërgatitur. Por ama dyshekët, jastëkët, çarçafët janë blerë...

Testamenti Biologjik në Shqipëri

*** Në dekadat e fundit, marrëdhënia pacient-mjek është transformuar dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, ndërsa eutanazia dhe vetëvrasja me ndihmën e mjekut konsiderohen vepra penale (Nenet 76, 79, dhe 99 Kodi Penal; KP), ligji shqiptar lejon refuzimin e trajtimit mjekësor nga një pacient i ndërgjegjshëm (Neni 6, par. 2, shkronja ç Ligji Nr. 107 Mars 2009). Diskutimi ligjor dhe bioetik në lidhje me ref...

Menaxhimi i pandemisë Covid-19 dhe implikimet që ajo po sjell

Ndaj, për vetë karakteristikat e artikullit jam mbështetur në metodën cilësore të analizimit të çështjeve të trajtuara në të, e cila përfshin brenda saj metodën hulumtuese, përshkruese, interpretuese dhe krahasimore duke analizuar historinë, shkaqet dhe pasojat e COVID-19, fenomenit më të rëndësishëm të momentit që po përcakton një rend të ri botëror. Çështjet e ngritura në këtë artikull, të...

Përballja me të kaluarën dhe integrimi i rajonit në BE

Pajtimi në lenten e integrimit europian Strategjia e zgjerimit e vitit 2018 nënvizon qartë se vendet e rajonit duhet të përballen me trashëgiminë e së kaluarës, të mbushur plot urrejtje, përçarje e konflikte, dhe të investojnë drejt eliminimit të çdo lloj forme diskriminimi apo ligjërimi politik me terma nacionalistë. Në këtë frymë, Bashkimi Europian mbetet një aktor shumë i rëndësishëm për proce...

Sinjalizo dhe mbrohu! – Direktiva e re e BE-së në mbrojtje të sinjalizuesve

Sinjalizuesit kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekspozimin e korrupsionit dhe veprimeve të tjera që cenojnë interesin publik. Duke raportuar raste të korrupsionit që ndodhin në ambientet e tyre të punës ose kur bien në kontakt me zyrtarë të administratës publike, sinjalizuesit kanë ndihmuar të shpëtojnë miliarda euro të fondeve publike. Megjithatë ata shpesh e venë veten e tyre përballë rreziq...

A kanë të drejtë qytetarët me aftësi të kufizuar të votojnë në zgjedhjet Parlamentare Europiane?

Ashtu siç pasqyrohet në raportin e Agjencisë për të Drejtat Themelore mbi të drejtën për pjesëmarrje politike të personave me probleme mendore dhe personat me aftësi të kufizuar intelektuale, një e drejtë e tillë lidhet me legjislacionin e brendshëm të vendeve lidhur me zotësinë për të vepruar. Teknikisht, të gjithë ata individë që iu është hequr zotësia për të vepruar, tërësisht ose pjesërisht,...

Si do të jetë e ardhmja e energjisë elektrike në vendet e BE-së?

Brukseli – Drejt energjisë jeshile Shoqata Polake e Energjisë Elektrike trajtoi në Bruksel debatin lidhur me kapacitetin energjetik të tregjeve. Me kapacitet energjetik nënkuptohet energjia maksimale e fuqisë së prodhuar nga termocentralet. Tipikisht, termoncentralet gjigante kanë kapacitet energjetik që prodhon deri në 1 bilion gigaWat. Gjatë debatit në kryeqytetin e Belgjikës, u diskutua fakti...

Qëndrimet e vendeve të BE-së ndaj migracionit dhe politikës së përbashkët europiane

Konflikti në Siri vazhdon të jetë epiqendra kryesore e migracionit. Por dhuna e vazhdueshme në Afganistan, Irak, abuzimet dhe varfëria në vendet e Afrikës po udhëheqin gjithashtu njerëzit për të shtegtuar drejt Europës. Si do të trajtohen emigrantët pa dokumente, kryesisht afrikanë, që vazhdojnë të rrezikojnë jetën në Mesdhe, me shpresën për të filluar një jetë të re në Bashkimin Europian? F...

A duhet që vendet e Ballkanit të ndjekin Europën me dy shpejtësi?

Koncepti i një Europe me dy shpejtësi është një model i integrimit të diferencuar në të cilin vendet ndjekin synime të përbashkëta duke zbatuar veprimet dhe politikat e njëjta, jo në të njëjtën kohë, por në periudha të ndryshme kohore. Kjo do të thotë që ato vende që janë të afta dhe të gatshme, vazhdojnë me integrimin e mëtejshëm në disa segmente, ndërsa ato që nuk janë të gatshme për më shumë i...

Page 2 of 5

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk