Opinion

Europa ka një problem me radikalizmin islam. Ç'të bëjmë?

*** Gjatë dekadës së fundit në Europë është vënë re një tendencë në rritje e sulmeve terroriste me bazë një ideologji te mbështetur në të ashtuquajturin Islam radikal. Por çfarë është në vetvete Islami radikal? Si fillim, dua të qartësojmë diçka thelbësore, sulmet terroriste nuk kryhen nga individë të indoktrinuar nga Islami si fe në tërësi, por në veçanti nga sekti selefist, sekt i cili retorikë...

Zgjedhjet presidenciale në SHBA dhe dinamikat politiko-ekonomike transatlantike

Kur jemi tek politika e jashtme, një nga partnerët më të rëndësishëm të SHBA, që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, është Bashkimi Europian. Për më tepër, SHBA kanë besuar gjithmonë se e vetmja zgjidhje për të ardhmen e Europës së porsadalë nga Lufta e Dytë Botërore, ishte integrimi europian. Idetë e Schuman dhe Monnet u mbështetën nga miliardat e Planit Marshall. Në këtë mënyrë, integrimi...

Mediatizimi i COVID dhe sfida e lajmeve të rreme-fake news

*** Mediat ishin përballuar në vitin 2009, me epideminë e gripit H1N1. Në këtë kohë u krye studimi i parë i ndikimit të rrjeteve sociale në përhapjen e lajmeve të pandemisë. Studiuesi t u përqendruan mbi pasojat e sjelljeve sociale ndaj pandemisë që prodhonte komunikimi në Internet. (Chew et al, 2010). Komunikimi mediatik dhe informacioni masiv bazuar në teknologjinë dixhitale përcaktoi reagimin...

Covid-19 dhe thellimi i krizës së besueshmërisë së medias

Ndryshe gazetari do të telendiset nga observuesi i gjithçkaje që ka kaluar prej tij, në filtra të shumtë dhe shpesh të abuzueshëm për të shkuar tek personi, grupi shoqëror apo mbarë opinioni publik. Covid-19 hapi një marrëdhënie të re mes medias dhe publikut në të gjithë globin, kryesisht në vendet që u prekën më shumë nga ky virus. *** Përballja me një pandemi me rregulla të hekurta, mbyllja dhe...

Turizmi dhe Covid-19: sfidat dhe masat që duhen ndërmarrë

*** "Biznesin e kanë menaxhuar deri përpara 2 vitesh vjehrri me vjehrrën. Kur na e lanë ne në trashëgimi, bashkë me burrin menduam që të merrnim një kredi dhe të investonim për të ndryshuar instalimet hidraulike, elektrike dhe mobilimin të cilat ishin amortizuar me kohën, por ja që s'qe shkruar. Ndodhi kjo situatë dhe na zuri krejt të papërgatitur. Por ama dyshekët, jastëkët, çarçafët janë blerë...

Testamenti Biologjik në Shqipëri

*** Në dekadat e fundit, marrëdhënia pacient-mjek është transformuar dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, ndërsa eutanazia dhe vetëvrasja me ndihmën e mjekut konsiderohen vepra penale (Nenet 76, 79, dhe 99 Kodi Penal; KP), ligji shqiptar lejon refuzimin e trajtimit mjekësor nga një pacient i ndërgjegjshëm (Neni 6, par. 2, shkronja ç Ligji Nr. 107 Mars 2009). Diskutimi ligjor dhe bioetik në lidhje me ref...

Menaxhimi i pandemisë Covid-19 dhe implikimet që ajo po sjell

Ndaj, për vetë karakteristikat e artikullit jam mbështetur në metodën cilësore të analizimit të çështjeve të trajtuara në të, e cila përfshin brenda saj metodën hulumtuese, përshkruese, interpretuese dhe krahasimore duke analizuar historinë, shkaqet dhe pasojat e COVID-19, fenomenit më të rëndësishëm të momentit që po përcakton një rend të ri botëror. Çështjet e ngritura në këtë artikull, të...

Përballja me të kaluarën dhe integrimi i rajonit në BE

Pajtimi në lenten e integrimit europian Strategjia e zgjerimit e vitit 2018 nënvizon qartë se vendet e rajonit duhet të përballen me trashëgiminë e së kaluarës, të mbushur plot urrejtje, përçarje e konflikte, dhe të investojnë drejt eliminimit të çdo lloj forme diskriminimi apo ligjërimi politik me terma nacionalistë. Në këtë frymë, Bashkimi Europian mbetet një aktor shumë i rëndësishëm për proce...

Sinjalizo dhe mbrohu! – Direktiva e re e BE-së në mbrojtje të sinjalizuesve

Sinjalizuesit kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekspozimin e korrupsionit dhe veprimeve të tjera që cenojnë interesin publik. Duke raportuar raste të korrupsionit që ndodhin në ambientet e tyre të punës ose kur bien në kontakt me zyrtarë të administratës publike, sinjalizuesit kanë ndihmuar të shpëtojnë miliarda euro të fondeve publike. Megjithatë ata shpesh e venë veten e tyre përballë rreziq...

A kanë të drejtë qytetarët me aftësi të kufizuar të votojnë në zgjedhjet Parlamentare Europiane?

Ashtu siç pasqyrohet në raportin e Agjencisë për të Drejtat Themelore mbi të drejtën për pjesëmarrje politike të personave me probleme mendore dhe personat me aftësi të kufizuar intelektuale, një e drejtë e tillë lidhet me legjislacionin e brendshëm të vendeve lidhur me zotësinë për të vepruar. Teknikisht, të gjithë ata individë që iu është hequr zotësia për të vepruar, tërësisht ose pjesërisht,...

Page 2 of 5

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk