Dritare Për Të Rinjtë

Analizë e mediave në fushatë dhe zgjedhjet elektorale

Mediat luajnë rol kryesor në zgjedhjet dhe fushatën elektorale. Ato janë një nga urat lidhëse mes partive politike dhe elektoratit. Kjo vijë komunikimi bëhet intensive në muajin e fushatës elektorale. Media duhet të ruajë integritetin, pastërtinë dhe paanshmërinë e informacionit, por shpeshherë vëmë re se diçka e tillë nuk ndodh. Trasformimi i tyre në mjete propagandistike bart me vete të gjitha...

Shqipëria dhe nevoja për europianizim të vërtetë

Europianizimi dhe demokratizimi shpesh herë janë konsideruar si procese identike dhe si mënyra e vetme për të hedhur pas të kaluarën diktatoriale. Për dekada me radhë dhe ende sot perspektiva e integrimit në BE vazhdon të jetë shtytësi kryesor i ndërmarrjes së reformave sa i takon institucioneve të brendshme dhe sistemit të drejtësisë. Duke qenë se Bashkimi Europian, ndër të tjera, është një “klu...

Pesë çështje prioritare që duhen adresuar pas 25 prillit

Shqipëria si një vend me territor dhe popullsi relativisht të vogël ka shumë më tepër probleme seç duhet të kishte, dhe më tepër sesa mund të përballojë. Në mënyrë që të bëjmë një kqyrje sa më të mirë të situatës do të duhet dhe do të mundohemi që në analizë të shqyrtojmë sa më shumë aspekte dhe zëra të ndryshëm. Shtyllat për të mbajtur një shtet funksional në këmbë janë të paktën pesë, të cilat...

Sfidat e multikuturalizmit

Në vjeshtën e 2019 gjendesha në Londër, si studente në degën  “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Siguri”. Isha duke ndjekur një leksion mbi sesi shtetet garantojnë sigurinë e tyre, kur dëgjuam lajmin për një sulm te dyshuar terrorist, në qendër të Londrës. Sulmuesi ishte një shtetas britanik, por me origjine pakistaneze, i cili sapo kishte mbaruar një dënim për një sulm terrorist të mbetur në te...

Reforma Shqiptare në Drejtësi: Një qasje e bazuar te demokracia dhe të drejtat e njeriut

                                                                   &ld...

Liria e medias në Shqipëri, standard i përmbushur drejt Bashkimit Europian?

*** Informimi pa më të voglin dyshim mund të konsiderohet si oksigjen i sistemit demokratik të një vendi. Shumë shpesh liria e një shoqërie përcaktohet nga liria e shtypit dhe e mediave, në përgjithësi kjo për shkakun se mediat kanë një rol qendror i cili është informimi i publikut në mënyrë reale dhe objektive për çështje që ndodhin në shoqëri. Me liri të medias kuptohet gjithashtu dhe e drejta...

Perspektiva e punësimit të të rinjve në Shqipëri. Realitet dhe sfida

Zhvillimi aktual, në të cilën po ecën ekonomia globale, produkt i të cilit është edhe globalizimi i tregut të punës po evidenton gjithnjë e më shumë fenomenin e ndërthurjes dhe varësisë së kërkesave dhe ofertave, në tregjet rajonale e kombëtare të punës. Ky fenomen shfaq efektet e veta pozitive dhe negative, të cilat ndryshojnë në varësi të nivelit ekonomik të vendit. Më së shumti, efektet negati...

Covid-19, pandemia që lëkundi themelet e parimeve demokratike

*** Në çdo vend të botës në themel qëndron garantim i jetës së njeriut, veçanërisht në situatat e emergjencës, por tashmë qeveritë gjenden të sfiduara nga protestat e qytetarëve duke kërkuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit, të cilat janë vlerat themelore të Europës. Madje edhe të drejtat e medias për informacion shpeshherë janë vënë në pikëpyetje duke shkakt...

Rrugëtimi politik i vajzave dhe grave në proceset demokratizuese të shoqërisë shqiptare

Hyrje Shqipëria është një vend me përvojë të pakët demokratike dhe po kalon një periudhë të zgjatur tranzicioni. Kjo është tregues që proceset demokratike janë të brishta. Situata kaotike, në të cilën u gjend Shqipëria pas viteve 90' ndikoi edhe në pozitat e gruas në politikë. Megjithatë, çështjet e barazisë gjinore janë të hershme, së paku që nga rendi skllavopronar deri në ditët tona, historia...

Dita e Europës 2020: Respektimi i shtetit të së drejtës, i të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid-19

Gjithashtu u ndërmorën nisma legjislative për ndryshimin e disa ligjeve të rëndësishme, siç është Kodi Penal. Po deri në ç'masë mund të kufizohen të drejtat dhe liritë e njeriut? A mund të cënohet vetë thelbi i së drejtës? A mund të shkelen në mënyrë abuzive parimet dhe rregullat bazë të funksionimit të shtetit të së drejtës? Këtyre pyetjeve do mundohohemi ti japim përgjigje në këtë punim, me anë...

Page 1 of 5

371Ndjekës
5616Ndjekës
1935Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo