Dritare Për Të Rinjtë

Pesë çështje prioritare që duhen adresuar pas 25 prillit

Shqipëria si një vend me territor dhe popullsi relativisht të vogël ka shumë më tepër probleme seç duhet të kishte, dhe më tepër sesa mund të përballojë. Në mënyrë që të bëjmë një kqyrje sa më të mirë të situatës do të duhet dhe do të mundohemi që në analizë të shqyrtojmë sa më shumë aspekte dhe zëra të ndryshëm. Shtyllat për të mbajtur një shtet funksional në këmbë janë të paktën pesë, të cilat...

Sfidat e multikuturalizmit

Në vjeshtën e 2019 gjendesha në Londër, si studente në degën  “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Siguri”. Isha duke ndjekur një leksion mbi sesi shtetet garantojnë sigurinë e tyre, kur dëgjuam lajmin për një sulm te dyshuar terrorist, në qendër të Londrës. Sulmuesi ishte një shtetas britanik, por me origjine pakistaneze, i cili sapo kishte mbaruar një dënim për një sulm terrorist të mbetur në te...

Reforma Shqiptare në Drejtësi: Një qasje e bazuar te demokracia dhe të drejtat e njeriut

                                                                   &ld...

Liria e medias në Shqipëri, standard i përmbushur drejt Bashkimit Europian?

*** Informimi pa më të voglin dyshim mund të konsiderohet si oksigjen i sistemit demokratik të një vendi. Shumë shpesh liria e një shoqërie përcaktohet nga liria e shtypit dhe e mediave, në përgjithësi kjo për shkakun se mediat kanë një rol qendror i cili është informimi i publikut në mënyrë reale dhe objektive për çështje që ndodhin në shoqëri. Me liri të medias kuptohet gjithashtu dhe e drejta...

Perspektiva e punësimit të të rinjve në Shqipëri. Realitet dhe sfida

Zhvillimi aktual, në të cilën po ecën ekonomia globale, produkt i të cilit është edhe globalizimi i tregut të punës po evidenton gjithnjë e më shumë fenomenin e ndërthurjes dhe varësisë së kërkesave dhe ofertave, në tregjet rajonale e kombëtare të punës. Ky fenomen shfaq efektet e veta pozitive dhe negative, të cilat ndryshojnë në varësi të nivelit ekonomik të vendit. Më së shumti, efektet negati...

Covid-19, pandemia që lëkundi themelet e parimeve demokratike

*** Në çdo vend të botës në themel qëndron garantim i jetës së njeriut, veçanërisht në situatat e emergjencës, por tashmë qeveritë gjenden të sfiduara nga protestat e qytetarëve duke kërkuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit, të cilat janë vlerat themelore të Europës. Madje edhe të drejtat e medias për informacion shpeshherë janë vënë në pikëpyetje duke shkakt...

Rrugëtimi politik i vajzave dhe grave në proceset demokratizuese të shoqërisë shqiptare

Hyrje Shqipëria është një vend me përvojë të pakët demokratike dhe po kalon një periudhë të zgjatur tranzicioni. Kjo është tregues që proceset demokratike janë të brishta. Situata kaotike, në të cilën u gjend Shqipëria pas viteve 90' ndikoi edhe në pozitat e gruas në politikë. Megjithatë, çështjet e barazisë gjinore janë të hershme, së paku që nga rendi skllavopronar deri në ditët tona, historia...

Dita e Europës 2020: Respektimi i shtetit të së drejtës, i të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid-19

Gjithashtu u ndërmorën nisma legjislative për ndryshimin e disa ligjeve të rëndësishme, siç është Kodi Penal. Po deri në ç'masë mund të kufizohen të drejtat dhe liritë e njeriut? A mund të cënohet vetë thelbi i së drejtës? A mund të shkelen në mënyrë abuzive parimet dhe rregullat bazë të funksionimit të shtetit të së drejtës? Këtyre pyetjeve do mundohohemi ti japim përgjigje në këtë punim, me anë...

Demokracia

Demokracia është një lëmsh i pashtjelluar argumentesh që vërtiten rreth asaj që ajo duhet të jetë, mund të jetë , nuk është dhe nuk duhet të jetë se ndryshe të mirat që i duam mund të na kthehen në të keqija që nuk i duam. Në të tilla raste ajo shpjegohet shkurt si pushtet i popullit për ta thjeshtuar në siperfaqe këtë term esencial, por që nuk është një term i cfarëdoshëm, pasi nga ecuaria e saj...

A ka nevojë demokracia sot në Shqipëri për ndihmë?

Duke marrë parasysh zhvillimin historik të vendit tonë, mund të themi me bindje të plotë se Shqipëria pas viteve 1990 e deri në ditët e sotme ka bërë hapa pozitiv drejt demokracisë, si një vlerë e rëndësishme për shoqërinë tonë.Vetë shqiptarët si popull e kanë pranuar demokracinë , duke e parë këtë regjim si sistemin ideal politik. Kushtetuta e vendit tonë e miratuar në 1998 dhe me ndryshimet e f...

Page 1 of 5

371Ndjekës
5616Ndjekës
1926Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo