Sociale

Problemet e shëndetit mendor, pandemia e Covid-19 dhe nevoja urgjente për investim

*** Covid-19 ka ndikuar në mënyrë direkte: në shëndetin mendor të stafit mjekësor që gjendet në vijën e parë të luftës dhe që përballet me mbingarkimin e sistemit shëndetësor, në shëndetin mendor të individëve që tashmë janë rikuperuar nga virusi, të familjarëve të tyre, por ndikim edhe më të madh të atyre që humbën njerëzit e dashur në luftën me virusin e janë në procesin e zisë. Në anën tjetër...

Shëndeti mendor dhe vetëvrasjet gjatë pandemisë Covid-19

  *** Në epoka të ndryshme historike ku janë shfaqur pandemi, ka pasur dhe shtim të numrit të vetëvrasjeve. Ky fenomen është studiuar nga mjekë-epidemiologë, mjekë –psikologë, por edhe historianë, apo sociologë. Gjatë gripit spanjoll në vitin 1918 (Wasserman, 2010), por edhe gjatë epidemisë SARS ne vitin 2003 sidomos në Hong Kong, janë shënuar një numër i madh rastesh vetëvrasjeje (Cheung et...

Ndryshimet legjislative mbi abortin në Europë dhe problemet bioetike të lidhura me të

*** Ndryshimet ligjore mbi abortin në Europë Gjatë dhjetë vjeçarit të fundit shumë vende në Europë kanë zhvilluar dhe miratuar strategji kombëtare të shëndetit riprodhues, politika dhe dokumenta programues duke përfshirë edhe komponentin e zgjedhjes riprodhuese dhe aksesit në shërbimin e abortit. Kjo është në linjë me Planin për Veprim të Konferencës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Pop...

Covid-19, pas shifrave të dhimbshme, mijëra jetë të ndryshuara

*** Ballkani Perëndimor dhe, mes 6 vendeve te tij, Shqipëria, kanë tashmë pjesën e vet. Raporti i Bankës Botërore (maj 2020) parashikon varfërimin ekstrem të 400 000 banorëve të tjerë të kësaj pjese të Europës nëse qeveritë nuk ndërhyjnë me masa konkrete. Është një shifër shumë e lartë që dëshmon se sa e lehtë dhe masive është rrëshqitja në varfëri ekstreme për grupe të tëra të popullsisë që ia k...

Të jesh i papunë në kohëra pandemie

*** Në qoftë se në SHBA mbi 14.5% e qytetarëve kanë humbur vendet e tyre të punës, në Europë situata rezulton të jetë më nën kontroll ku sipas statistikave, përqindja e papunësisë ka pësuar ndryshim duke arritur në 6.6% në Bashkimin Europian dhe në 7.3% në zonën euro (Eurostat, 2020). Pretendohej që shifrat të ishin më të ashpra, por përqindja e papunësisë në Europë ka qenë më e stabilizuar si pa...

Barazia Gjinore: Progresi i Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit në BE

*** “Barazia gjinore është një parim themelor i Bashkimit Europian… Ne mund të përmbushim potencialin tonë të plotë vetëm nëse përdorim të gjithë talentin dhe diversitetin tonë. Vënia në punë e gjysmës së popullatës, gjysmës së ideve apo gjysmës së energjisë nuk është e mjaftueshme”- fjalë e cituar nga presidentja e Komisionit Europian, von der Leyen. Falë një trashëgimie kulturore patriarkale, p...

Kriza botërore e shëndetit publik dhe momenti i së vërtetës për BE

*** "Momenti i së vërtetës ka ardhur për të parë qëndrueshmërinë e vlerave, forcën e institucioneve, fleksibilitetin e mjeteve financiare kolektive dhe mbi të gjitha vullnetin e vendeve anëtare të BE për të zgjedhur nëse do të shpëtojnë vetëm veten apo dhe Unionin në këtë situatë sfiduese." Ekzistojnë shumë thënie për sa i përket periudhave problematike të ndryshme që BE ka përjetuar në të shkuar...

Pagat Minimale dhe ndikimi i tyre në mirëqenie

Pagat në BE Pagat dinjitoze janë thelbësore për të siguruar kushte të punës dhe standarde të larta jetese për punëmarrësit europianë. Hartimi i ligjeve për pagat minimale ndihmon dhe mbron punonjësit me paga të ulëta nga varfërimi. Cituar në parimet europiane mbi të drejtat sociale të pagave të cilat zbatohen në të gjitha vendet anëtare të BE, punonjësit kanë të drejtë të kenë paga të cilat mundë...

Gratë dhe ekuilibri gjinor në politikën europiane

Në 5 vitet e fundit këto shifra kanë marrë një rrjedhë tjetër, pasi numri i grave në postet vendimmarrëse është në rritje falë masave të BE për ekuilibrin gjinor. Nuk ka një shtet anëtar i cili nuk ka vende të rezervuara për gratë, kuotat ligjore dhe kuotat e partive për të siguruar një ekuilibër gjinor po gjejnë përdorim dhe janë në rritje në të gjithë Europën.   Përfaqësimi i grave në parl...

Të studiosh në Europë: Shtetet më të mira për të studiuar dhe mundësitë që ato ofrojnë

Po cilat janë shtetet më të mira europiane për të huajt për të studiuar? Sipas Study.EU Country Ranking 2018, Gjermania mbetet vendi më i mirë për të studiuar, përpara Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa Franca renditet në vendin e tretë. Renditja e përgjithshme është bazuar në tre shtylla: Cilësia e edukimit (45%); Kostoja (30%) duke vlerësuar se çfarë i duhet studentëve për jetesë dhe shkollim; dhe...

Page 1 of 5

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues