Sociale

Një perspektivë latino-amerikano për transportin publik të BE-së

Oleg Kamberski, një ndër ekspertët e UNTR-së, thotë se politikat e transportit të BE-së janë shumë mbrapa në krahasim me sistemin urban publik të Bogotas, të quajtur “TransMilenio”, (i cili përfshin 1400 autobusë verdh e kuq që udhëtojnë përmes 11 linjave dhe që transportojnë rreth 1,4 deri në 1.7 milionë pasagjerë në ditë). Përcaktimi i një politike të qartë për sistemin e transportit publik par...

Pak diskutohet me adoleshentët për rreziqet e përdorimit pa kriter të alkoolit

Arsyeja kryesore e këtij hezitimi të pjesës më të madhe të të anketuarve, shpesh justifikohet me faktin e moshës tepër të re të fëmijëve të tyre apo edhe me besimin se fëmijët e tyre do të bëjnë zgjedhjen e duhur. Por sipas Carlos Bitos, shefit ekzekutiv të AB In Bev, pikërisht këtu qëndron gabimi, pasi kjo moshë është më e rrezikuar dhe ka nevojë të informohet drejtë rreth rreziqeve që mbart në...

Çfarë dinë të bëjnë 15 vjeçarët? Gjetjet e studimit PISA

Rezultatet e PISA zbulojnë çfarë është e mundur në arsim, duke treguar atë që nxënësit në sistemet arsimore më cilësore dhe me zhvillime më të shpejta dinë të bëjnë. Gjetjet u lejojnë hartuesve të politikave në të gjithë botën të vlerësojnë njohuritë dhe aftësitë e studentëve në vendet e tyre në krahasim me ato të vendeve të tjera. U mundësojnë gjithashtu përcaktimin objektivave dhe qëllimeve të...

Page 6 of 6

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk