Dossier

Dossier për Kapitullin 24: Drejtësia, Liria, Siguria

*** DATA HISTORIKE DHE ZHVILLIMET KRYESORE: 20 Nëntor 2006– Hapja e negociatave për Marrëveshjen e Lehtësimit të Vizave (MLV) dhe Marrëveshjen e Ripranimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. 1 Janar 2008– Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Lehtësimit të Vizave (MLV), e cila shënon hapin e parë konkret drejt një regjimi pa viza për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor.   3 Qershor 200...

Integrimi europian në kuadër të çështjeve të brendshme dhe sigurisë

Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit mbetet ende shqetësim që duhet adresuar nëpërmjet një qasjeje gjithëpërfshirëse dhe shumëdimensionale, çka shkon përtej alternativës së legalizimit të tij. *** Në mars 2020, në mes të pandemisë, Shqipërisë iu njoh e drejta për të çelur negociatat për anëtarësim me BE-në. Ky moment pritej prej vitit 2014, kur vendit iu njoh statusi i vendit kandidat. Procesi i a...

Raporti i Dytë i Komisionit Europian për Mekanizmin e Pezullimit të Liberalizimit të Vizave për Shqipërinë

Raporti i dytë i Komisionit Europian mbi Mekanizmin e Pezullimit të Liberalizimit të Vizave, për vendet e Ballkanit Perëndimor, u publikua më 19 dhjetor 2018. Në këtë raport fokusi për Shqipërinë ishte në fushat e migrimit të parregullt, zbatimit të ligjit dhe në fushën e pastrimit të parave. Për sa i përket sfidave të migracionit të parregullt të Shqipërisë, midis 2016 dhe 2017, numri i përgjith...

Page 1 of 1

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues