Kontribuo me Artikuj


Ftojmë të gjithë të interesuarit si studentë, hulumtues, profesionistë të rinj, gazetarë e jo vetëm, të kontribuojnë me artikuj në EuroSpeak me ISSN: 2708 - 1656


Artikujt do të vlerësohen nga Redaksia e Revistës Online EuroSpeak duke marrë parasysh këto elemente:

  • Origjinaliteti i artikullit- Artikulli duhet të jetë punim origjinal i autorit/es.

  • Respektimi korrekt i rregullave të shkrimit akademik- përdorimi i shqipes standarde;gjatësia e artikullit duhet të variojë nga: 1000 – 2000 fjalë; citimi i të gjithë burimeve sipas formatit APA)

  • Temë e përshtatshme me një nga fushat dhe tematikat e EuroSpeak

  • Qartësi në shkrim dhe ofrimi i argumenteve


Të gjithë të interesuarit janë të mirëpritur të dërgojnë në gjuhën shqipe abstraktin e artikullit dhe një bio (deri në 250 fjalë) deri më në adresën e e-mailit:info@em-al.org. Tematika e artikullit duhet të lidhet me të paktën një nga rubrikat e EuroSpeak e të jetë i përqendruar në çështje të lidhura me Bashkimin Europian legjislacionin dhe zhvillimet më të fundit; procesi i integrimit europian të vendit dhe rajonit; zhvillime e ngjarje politike në vendet e ndryshme të BE apo çështje sociale dhe ekonomike.


Për më shumë informacion mbi kriteret e shkrimit të artikujve ju ftojmë të lexoni:

UDHËZUESIN E AUTORËVE PËR KONTRIBUT ME ARTIKUJ NË REVISTËN ONLINE “EUROSPEAK”

667Ndjekës
5968Ndjekës
1982Ndjekës
23Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo