Kontribuo me Artikuj


Revista online “EuroSpeak” ofron hapësira për botime të artikujve në gjuhën shqipe që trajtojnë një sërë zhvillimesh dhe çështjesh të lidhura me politikat e BE-së, procesin e zgjerimit dhe zhvillimet në BE, dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Me kënaqësi hapim thirrjen për artikuj në EuroSpeak mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

Temat orientuese por jo ezauruese për realizimin e artikujve, janë si më poshtë:

  • Nga Shqipëria: Një vit nga hapja e negociatave me BE - zhvillimet pozitive dhe sfidat e hasura
  • Zgjerimi: Marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe si ndikojnë në perspektivën e integrimit në BE për të gjithë Ballkanin Perëndimor
  • Fuqia e butë: Komuniteti Politik Europian - çfarë u arrit në takimin e tij të dytë?
  • Në fokus: Prioritetet e Presidencës Spanjolle të Këshillit të BE - sa do ta shtyjë zgjerimin?
  • Speciale: Dritëhijet e përdorimit të Inteligjencës Artificiale - çfarë synon Akti Europian i IA?
  • Sociale dhe Ekonomia: Garancia Rinore e BE - mundësitë që ofron dhe zbatimi i saj në Shqipëri dhe BP

Thirrja është e hapur për kërkuesit e rinj, gazetarë, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile apo të administratës publike

Ju ftojmë të dërgoni një abstrakt dhe një bio në gjuhën shqipe brenda datës 21 korrik, në adresën e e-malit : info@em-al.org

Për autorët/et e artikujve të përzgjedhur do të ketë shpërblime monetare

Kriteret për artikujt përfundimtarë:
Origjinaliteti i artikullit - Artikulli duhet të jetë punim origjinal i autorit/es dhe nuk duhet të jetë publikuar në asnjë medium tjetër
Respektimi korrekt i rregullave të shkrimit akademik - përdorimi i shqipes standarde: gjatësia e artikullit nga: 1000-2000 fjalë: citimi i të gjithë burimeve sipas formatit APA
Artikulli duhet të jetë në gjuhën shqipe
Qartësi në shkrim dhe ofrimi i argumenteve

Artikujt e përzgjedhur do të publikohen në Revistën online EuroSpeak duke respektuar të gjitha të drejtat e autorit www.eurospeak.al

Për artikujt e përzgjedhur, autorët do të njoftohen dhe në rast se vlerësohet e nevojshme nga Bordi i Redaktorëve që të kërkohen rregullime apo përditësime të artikullit të dërguar përpara publikimit online.

Për më shumë informacion mbi kriteret e shkrimit të artikujve ju ftojmë të lexoni:

UDHËZUESIN E AUTORËVE PËR KONTRIBUT ME ARTIKUJ NË REVISTËN ONLINE “EUROSPEAK”


***

Kjo thirrje e EuroSpeak u bë e mundur falë mbështetjes së Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri.

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk