Kontribuo me Artikuj


Me kënaqësi hapim thirrjen për artikuj në EuroSpeak mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

Revista online “EuroSpeak” ofron hapësira për botime të artikujve në gjuhën shqipe që trajtojnë një sërë zhvillimesh dhe çështjesh të lidhura me politikat e Bashkimit Europian, procesin e zgjerimit dhe zhvillimet në BE, dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Temat orientuese, por jo ezauruese për realizimin e artikujve, janë si më poshtë:

  • Nga Shqipëria dhe Sondazhe: Censi i popullsisë 2023 – Statistikat si një kapitull themelor për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit europian
  • Dosier: Masat anti-korrupsion në prokurimet publike
  • Në fokus: Mësimet e nxjerra nga fatkeqësitë natyrore në Europë – politikat për mjedisin dhe klimën, dhe problematikat për menaxhimin e tyre
  • Speciale: Çfarë sjell për rajonin e Ballkanit Samiti i procesit të Berlinit në Shqipëri?
  • Kartolina: EURO 2024 – marrëdhëniet gjeopolitike dhe aspirata europiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor shpjeguar nëpërmjet futbollit

Thirrja është e hapur për të gjithë kërkuesit e rinj, gazetarë, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile apo të administratës publike.

Duke vlerësuar dhe falenderuar të gjithë autorët që kanë aplikuar më parë në EuroSpeak, kontributi i të cilëve ka qenë shumë me vlerë, njoftojmë që për këtë thirrje për tu dhënë mundësi të barabartë të gjithë të interesuarve si dhe për një diversitet sa më të madh, në këtë thirrje do të përzgjidhen vetëm ata autorë, artikujt e të cilëve nuk janë publikuar më parë në EuroSpeak gjatë këtij viti.

Ju ftojmë të dërgoni një Abstrakt dhe një Bio në gjuhën shqipe brenda datës 15 tetor 2023, në adresën e e-malit : www.eurospeak.al

Për autorët/et e artikujve të përzgjedhur do të ketë shpërblime monetare

Kriteret për artikujt përfundimtarë:

Origjinaliteti i artikullit - Artikulli duhet të jetë punim origjinal i autorit/es dhe nuk duhet të jetë publikuar në asnjë medium tjetër

Respektimi korrekt i rregullave të shkrimit akademik - përdorimi i shqipes standarde: gjatësia e artikullit nga: 1000-2000 fjalë: citimi i të gjithë burimeve sipas formatit APA

Artikulli duhet të jetë në gjuhën shqipe

Qartësi në shkrim dhe ofrimi i argumenteve

Artikujt e përzgjedhur do të publikohen në Revistën online EuroSpeak duke respektuar të gjitha të drejtat e autorit www.eurospeak.al

Për artikujt e përzgjedhur, autorët do të njoftohen dhe në rast se vlerësohet e nevojshme nga Bordi i Redaktorëve që të kërkohen rregullime apo përditësime të artikullit të dërguar përpara publikimit online.

Për më shumë informacion mbi kriteret e shkrimit të artikujve ju ftojmë të lexoni:

UDHËZUESIN E AUTORËVE PËR KONTRIBUT ME ARTIKUJ NË REVISTËN ONLINE “EUROSPEAK”


***

Kjo thirrje e EuroSpeak u bë e mundur falë mbështetjes së Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri.

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk