A e dini se?

Dritëhijet e përdorimit të Inteligjencës Artificiale - Çfarë synon Akti Europian i Inteligjencës Artificiale?

Inteligjenca artificiale (IA) është një fushë që ka fituar rëndësi të madhe në zhvillimin e teknologjisë së fundit. IA ka potencialin për të përmirësuar dhe ndikuar thellësisht në mënyrën se si jetojmë dhe punojmë[1]. Megjithatë, me rritjen e përdorimit të IA-së, janë ngritur shqetësime lidhur me sigurinë, privatësinë dhe ndikimin e saj në të drejtat themelore të individëve[2].Në këtë kontekst, A...

Teknologjitë e njohjes së fytyrës dhe vendimi i fundit i Parlamentit Europian në lidhje me përdorimin e tyre

Inteligjenca artificiale (IA) fuqizon përdorimin e teknologjive biometrike, përfshirë njohjen e fytyrës, të cilat mund tw përdoren për verifikimin, identifikimin dhe qëllime kategorizimi nga aktorë publikë dhe privatë. Teknologjitë e njohjes së fytyrës (FRT) kanë dalë si një çështje e heshtur në debatin publik për mbikëqyrjen biometrike.Teknologjia e njohjes së fytyrës sot po tregon që është e di...

Insektet si pjesë e regjimit ushqimor në Bashkimin Europian?

Praktika e ngrënies së insekteve nga njerëzit (entomofagia) zë një vend të rëndësishëm në shumë kultura dhe shpesh nxit kuriozitetin e atyre që nuk i konsumojnë. Insektet janë grupi më i larmishëm i organizmave dhe mbi 1 000 specie të ndryshme hahen rregullisht në Afrikë, Azi dhe Amerikën Qendrore d...

Procesi i aderimit të BE në KEDNJ - çfarë nënkupton dhe çfarë do të sjellë?

Dy instrumentet kryesore me anë të të cilave bëhet e mundur mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut janë: Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ). *** Gjykata Europiane e Drejtësisë dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Gjykata Europiane e Drejtësisë (GJED) është pjesë e kuadrit in...

Dita ndërkombëtare për pagë të barabartë, për punë të barabartë

Barazia gjinore dhe roli i grave dhe vajzave në shoqëri vazhdon të jetë një çështje shumë delikate si pasojë e mendësive që kanë qenë në periudha të ndryshme, por që pasqyrohen edhe sot. Në të gjithë botën, po të krahasohen pagat midis burrave dhe grave, raportohet se gratë marrin vetëm 77 cent për çdo 1 dollar të fituar nga burrat (UN Women, 2020), dhe kjo ka ardhur si rezultat i nje periudhe t...

Të gjithë ne, varemi nga bletët

5 arsye për tu qenë mirënjohës bletëve: 1. Ato pasurojnë dietën tonë duke na dhënë ushqime të pasura me elementë mikro-ushqyes. Jo i gjithë ushqimi ynë ka nevojë për procesin e pjalmimit; orizi, gruri dhe patatet përshembull do vazhdonin të prodhoheshin edhe nëse bletët nuk do të arrinin të mbijetonin. Megjithatë, shumë nga ushqimet e pasura si frutat, disa zarzavate, fara, arra dh...

Larmishmëria e gjuhëve europiane dhe karakteristikat e veçanta të tyre

- Greqishtja: një udhëtim ndër shekuj.Fjalë të tilla si logjika, ideja, teoria, politika dhe demokracia janë fjalë me prejardhje nga greqishtja. Mund të argumentohet gjithashtu se edhe kuptimi i tyre u krijua përmes kësaj gjuhe. Këto fjalë, dhe shumë më tepër si ato, u kaluan si një pishtar nga një brez në tjetrin, duke ndihmuar mendimin njerëzor qe të evoluojë. Greqishtja përdoret ende, së bashk...

Erasmus 32 vjeç ! A i dini këto fakte interesante?

1. Erasmus fillimisht nisi me vetëm 3 244 studentëProgrami Erasmus u krijua në 1987 nga BE me fokus në trajnim dhe arsim. Gjatë vitit të parë të tij, vetëm 3 244 studentë shkuan jashtë vendit dhe programi përfshinte vetëm 11 shtete - Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Greqi, Francë, Irlandë, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë dhe Mbretëri e Bashkuar. 2. Po tani? Plot 9 milion Ai që filloi si një progr...

Përdorimi i inteligjencës artificiale në sistemet gjyqësore

Qëndrimi i CEPEJ është se aplikimi i inteligjencës artificiale në fushën e drejtësisë duhet të zbatohet në mënyrë të përgjegjshme, në përputhje me të drejtat themelore të njeriut të garantuara, në veçanti me Konventën Europiane mbi të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe Konventën e Këshillit të Europës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për CEPEJ, është thelbësore të sigurohet që AI të mbetet një mj...

Një risi legjislative – E drejta e riparimit

Propozimi europian në këtë të drejtë i referohet pajisjeve ndriçuese, televizorëve dhe pajisjeve të mëdha shtëpiake. Të paktën rreth 18 vende të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po marrin në konsideratë ligje të përbashkëta si mënyrë për të reaguar kundër produkteve të cilat nuk mund të çmontohen për shkak të mekanizmit të tyre, ose që nuk mund të zëvendësohen me pjesë rezervë për shkak të munge...

Page 1 of 4

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk