A e dini se?

Plethora e sfidave të konsumatorit europian - Raste të praktikës të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Europian në këtë drejtim

Natyra juridike e Bashkimit Europian është e një kategorie sui generis, lidhur kjo edhe me arsyen që funksionon politikisht ndryshe nga shtetet sovrane dhe nga organizatat e tjera që operojnë në rang rajonal apo global. Nga ky parashtrim ka lindur edhe teoria e supranacionalitetit apo e mbikombësisë, për shkak të veçantisë që paraqet ky entitet në aspektin institucional, e raportit të krijuar midi...

Censi i popullsisë 2023 – Statistikat si një kapitull themelor për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit europian

Censi i popullsisë 2023 – Statistikat si një kapitull themelor për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit europianKoncepti i censitCensi i popullsisë dhe banesave u parashikua të zhvillohej nga Instituti i Statistikave (INSTAT) për disa javë duke filluar nga muaji shtator 2023. Në vetvete ky proces realizohet në periudha të ndryshme periodike (çdo 10 vjet) dhe synon të mbledhë informacion...

Dritëhijet e përdorimit të Inteligjencës Artificiale - Çfarë synon Akti Europian i Inteligjencës Artificiale?

Inteligjenca artificiale (IA) është një fushë që ka fituar rëndësi të madhe në zhvillimin e teknologjisë së fundit. IA ka potencialin për të përmirësuar dhe ndikuar thellësisht në mënyrën se si jetojmë dhe punojmë[1]. Megjithatë, me rritjen e përdorimit të IA-së, janë ngritur shqetësime lidhur me sigurinë, privatësinë dhe ndikimin e saj në të drejtat themelore të individëve[2].Në këtë kontekst, A...

Teknologjitë e njohjes së fytyrës dhe vendimi i fundit i Parlamentit Europian në lidhje me përdorimin e tyre

Inteligjenca artificiale (IA) fuqizon përdorimin e teknologjive biometrike, përfshirë njohjen e fytyrës, të cilat mund tw përdoren për verifikimin, identifikimin dhe qëllime kategorizimi nga aktorë publikë dhe privatë. Teknologjitë e njohjes së fytyrës (FRT) kanë dalë si një çështje e heshtur në debatin publik për mbikëqyrjen biometrike.Teknologjia e njohjes së fytyrës sot po tregon që është e di...

Insektet si pjesë e regjimit ushqimor në Bashkimin Europian?

Praktika e ngrënies së insekteve nga njerëzit (entomofagia) zë një vend të rëndësishëm në shumë kultura dhe shpesh nxit kuriozitetin e atyre që nuk i konsumojnë. Insektet janë grupi më i larmishëm i organizmave dhe mbi 1 000 specie të ndryshme hahen rregullisht në Afrikë, Azi dhe Amerikën Qendrore d...

Procesi i aderimit të BE në KEDNJ - çfarë nënkupton dhe çfarë do të sjellë?

Dy instrumentet kryesore me anë të të cilave bëhet e mundur mbrojtja e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut janë: Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (KEDNJ) dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ). *** Gjykata Europiane e Drejtësisë dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut Gjykata Europiane e Drejtësisë (GJED) është pjesë e kuadrit in...

Dita ndërkombëtare për pagë të barabartë, për punë të barabartë

Barazia gjinore dhe roli i grave dhe vajzave në shoqëri vazhdon të jetë një çështje shumë delikate si pasojë e mendësive që kanë qenë në periudha të ndryshme, por që pasqyrohen edhe sot. Në të gjithë botën, po të krahasohen pagat midis burrave dhe grave, raportohet se gratë marrin vetëm 77 cent për çdo 1 dollar të fituar nga burrat (UN Women, 2020), dhe kjo ka ardhur si rezultat i nje periudhe t...

Të gjithë ne, varemi nga bletët

5 arsye për tu qenë mirënjohës bletëve: 1. Ato pasurojnë dietën tonë duke na dhënë ushqime të pasura me elementë mikro-ushqyes. Jo i gjithë ushqimi ynë ka nevojë për procesin e pjalmimit; orizi, gruri dhe patatet përshembull do vazhdonin të prodhoheshin edhe nëse bletët nuk do të arrinin të mbijetonin. Megjithatë, shumë nga ushqimet e pasura si frutat, disa zarzavate, fara, arra dh...

Larmishmëria e gjuhëve europiane dhe karakteristikat e veçanta të tyre

- Greqishtja: një udhëtim ndër shekuj.Fjalë të tilla si logjika, ideja, teoria, politika dhe demokracia janë fjalë me prejardhje nga greqishtja. Mund të argumentohet gjithashtu se edhe kuptimi i tyre u krijua përmes kësaj gjuhe. Këto fjalë, dhe shumë më tepër si ato, u kaluan si një pishtar nga një brez në tjetrin, duke ndihmuar mendimin njerëzor qe të evoluojë. Greqishtja përdoret ende, së bashk...

Erasmus 32 vjeç ! A i dini këto fakte interesante?

1. Erasmus fillimisht nisi me vetëm 3 244 studentëProgrami Erasmus u krijua në 1987 nga BE me fokus në trajnim dhe arsim. Gjatë vitit të parë të tij, vetëm 3 244 studentë shkuan jashtë vendit dhe programi përfshinte vetëm 11 shtete - Belgjikë, Danimarkë, Gjermani, Greqi, Francë, Irlandë, Itali, Holandë, Portugali, Spanjë dhe Mbretëri e Bashkuar. 2. Po tani? Plot 9 milion Ai që filloi si një progr...

Page 1 of 5

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk