Sociale

Liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes

Kur doktrina flet për të drejta natyrore, ka folur në fakt për ato të drejta/liri të cilat duhet të gëzohen të parat me qëllim përmbushjen e të drejtave të tjera. Në këtë sens, të drejta të tilla si ajo e jetës apo liria e shprehjes, konsiderohen si të drejta vetjake.Vetë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë si dokumenti ligjor themeltar i shtetit, në nenin 22, paragraf 1 garanton në nivelin më...

Përfshirja e të rinjve në mirëqeverisje dhe politikëbërje, jetike për funksionimin e demokracisë

Pjesëmarrja i referohet një koncepti të gjerë i të qenit pjesë e një aktiviteti, procesi, një komuniteti apo ekosistemi të caktuar. Në këtë artikull do të flasim për pjesëmarrjen e të rinjve në politikëbërje dhe në mirëqeverisje për t`i dhënë rëndësinë e duhur procesit të vendimmarrjes me qëllim që të rinjtë të njohin potencialin, rolin dhe fuqinë e tyre për të ndikuar komunitetet dhe shoqëritë ku...

Qasja e BE-së ndaj LGBTIQ - situata aktuale dhe politikat e ndërmarra

Situata e personave që i përkasin komunitetit LGBTIQ në BE nuk është tanimë një çështje vetëm në kufijtë e margjinalizimit, por njihet si çështje e të drejtave të njeriut. Vitet e fundit, të drejtat themelore të personave lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë, interseks dhe queer janë bërë gjithnjë e më shumë objekt i zhvillimeve ndërkombëtare dhe kombëtare. Orientimi seksual dhe identit...

Në Shqipëri shpenzohet rreth 14 herë më shumë për një të burgosur sesa për një të regjistruar në arsim

Edukimi është një mjet i cili mund të reduktojë kriminalitetin. Ky pohim konfirmohet edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, që përmes programeve të saj me fokus të rinjtë, në disa raste u ka bërë thirrje qeverive të investojnë në edukimin e të rinjve me qëllim reduktimin e akteve kriminale. Në të njëjtën linjë shkojnë edhe qëndrimet e programit UNICEF në Shqipëri që ka kërkuar orientimin e qe...

Një realitet i ri dixhital - përshpejtimi i dixhitalizimit dhe qasja gjithëpërfshirëse

Më 15 janar 2021, Wikipedia mbushi 20 vjeç. E krijuar në 2001, një enciklopedi dixhitale e ushqyer nga vullnetarë, numëron 55 milion artikuj në më shumë se 200 gjuhë, duke rezultuar si website më i madh i referuar, ku sipas The economist kompani si Apple dhe Amazon mbështeten në të, për të mundësuar përgjig...

Problemet e shëndetit mendor, pandemia e Covid-19 dhe nevoja urgjente për investim

*** Covid-19 ka ndikuar në mënyrë direkte: në shëndetin mendor të stafit mjekësor që gjendet në vijën e parë të luftës dhe që përballet me mbingarkimin e sistemit shëndetësor, në shëndetin mendor të individëve që tashmë janë rikuperuar nga virusi, të familjarëve të tyre, por ndikim edhe më të madh të atyre që humbën njerëzit e dashur në luftën me virusin e janë në procesin e zisë. Në anën tjetër...

Shëndeti mendor dhe vetëvrasjet gjatë pandemisë Covid-19

  *** Në epoka të ndryshme historike ku janë shfaqur pandemi, ka pasur dhe shtim të numrit të vetëvrasjeve. Ky fenomen është studiuar nga mjekë-epidemiologë, mjekë –psikologë, por edhe historianë, apo sociologë. Gjatë gripit spanjoll në vitin 1918 (Wasserman, 2010), por edhe gjatë epidemisë SARS ne vitin 2003 sidomos në Hong Kong, janë shënuar një numër i madh rastesh vetëvrasjeje (Cheung et...

Ndryshimet legjislative mbi abortin në Europë dhe problemet bioetike të lidhura me të

*** Ndryshimet ligjore mbi abortin në Europë Gjatë dhjetë vjeçarit të fundit shumë vende në Europë kanë zhvilluar dhe miratuar strategji kombëtare të shëndetit riprodhues, politika dhe dokumenta programues duke përfshirë edhe komponentin e zgjedhjes riprodhuese dhe aksesit në shërbimin e abortit. Kjo është në linjë me Planin për Veprim të Konferencës Ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për Pop...

Covid-19, pas shifrave të dhimbshme, mijëra jetë të ndryshuara

*** Ballkani Perëndimor dhe, mes 6 vendeve te tij, Shqipëria, kanë tashmë pjesën e vet. Raporti i Bankës Botërore (maj 2020) parashikon varfërimin ekstrem të 400 000 banorëve të tjerë të kësaj pjese të Europës nëse qeveritë nuk ndërhyjnë me masa konkrete. Është një shifër shumë e lartë që dëshmon se sa e lehtë dhe masive është rrëshqitja në varfëri ekstreme për grupe të tëra të popullsisë që ia k...

Të jesh i papunë në kohëra pandemie

*** Në qoftë se në SHBA mbi 14.5% e qytetarëve kanë humbur vendet e tyre të punës, në Europë situata rezulton të jetë më nën kontroll ku sipas statistikave, përqindja e papunësisë ka pësuar ndryshim duke arritur në 6.6% në Bashkimin Europian dhe në 7.3% në zonën euro (Eurostat, 2020). Pretendohej që shifrat të ishin më të ashpra, por përqindja e papunësisë në Europë ka qenë më e stabilizuar si pa...

Page 1 of 6

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk