Speciale

Kriza e BE-së dhe fragmentimi politik

Zhvillimet e fundit politike janë gjithashtu një kujtesë e lidhjes së fortë ndërmjet ekonomive të dobëta dhe rritjes së popullaritetit të partive politike anti-sistem. Përkundër  optimizmit të kohëve të  fundit të qeverive europiane dhe zyrtarëve të BE-së, efektet sociale, ekonomike dhe politike të krizës do vazhdojnë të ndjehen në Europë për vite me rradhë. Analizë : Spanjë, Greqi dhe...

Konferencë Ndërkombëtare "Presidenca Greke dhe Zgjerimi në Ballkanin Perëndimor"

Konferenca Ndërkombëtare një-ditore në Tiranë synoi të diskutonte situatën aktuale të zgjerimit të Bashkimit Europian, duke analizuar rolin e Greqisë dhe presidencës së ardhshme italiane, si dhe mësimet e nxjerra nga zgjerimet e mëparshme. Çështje të tjera të analizuara përfshinin rolin e Kuvendit të Shqipërisë në hapat e mëtejshëm të pranimit në BE, si dhe perspektivën e Kornizës së Investimeve...

Campaign Europe: Perspektiva mbi Zgjedhjet e Parlamentit Europian sipas këndvështrimit të Finlandës, Irlandës dhe Sllovenisë

Gjithashtu, Lëvizja Europiane në Finlandë u krijua një vit më parë në vitin 1994, fillimisht vetëm si një organizatë që bënte fushatë për votën "po". Si rezultat, zgjedhjet europiane dhe fushata vazhdojnë të kenë një rëndësi të veçantë për organizatën tonë. Megjithatë, pasi Finlanda u bë pjesë e BE-së, entuziazmi fillestar u venit shumë shpejt. Në vitet që pasuan, kishte vetëm pak njerëz të ngazë...

Biznesi, burimi kryesor i punësimit, duhet të mbështetet me politika të reja

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-të) luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e një vendi po të kemi parasysh rëndësinë e tyre në gjenerimin e rritjes ekonomike dhe punësim. Zhvillimi i mëtejshëm i sektorit të NVM-ve me fokus të veçantë punësimin është i rëndësishëm. Kjo për shkak se NVM-te përbëjnë shumicën dërrmuese të bizneseve private që operojnë në vend dhe përshtaten lehtësisht...

Mekanizmi për pezullimin e vizave. A ishte ai i vetmi opsion kundër azilkërkuesve të rremë?

Mekanizmi i pezullimit të vizave, i cili u kërkua si garanci në momentin e liberalizimit të vizave me Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën nga vende anëtare tradicionalisht skeptike, si për shembull Holanda, gjykohet si i padobishëm, madje i dëmshëm nga analistja e European Stability Initiative, Alexandra Siglmayer. Në një analizë të detajuar për Balkan Insight të prirjeve të kërkesave për azil nga...

Ndihma Financiare e BE-së përtej retorikës

  Që prej vitit 2007, Instrumenti i Para Aderimit (IPA) mbështet vendet kandidate dhe kandidate potenciale të përfshira në Procesin e Stabilizim Asociimit që të përmbushin kriteret e anëtarësimit në Bashkimin Europian (BE). Ky instrument i unifikuar financiar pasoi programin CARDS dhe një sërë instrumentesh ekzistuese dhe është i organizuar në 5 komponentë. Duke qenë se Shqipëria ende nuk gë...

Mekanizmi për pezullimin e vizave

  Mekanizmi i pezullimit të vizave, i cili u kërkua si garanci në momentin e liberalizimit të vizave me Shqipërinë dhe Bosnje-Hercegovinën nga vende anëtare tradicionalisht skeptike, si për shembull Holanda, gjykohet si i padobishëm, madje i dëmshëm nga analistja e European Stability Initiative, Alexandra Siglmayer. Në një analizë të detajuar për Balkan Insight të prirjeve të kërkesave për a...

Page 7 of 7

371Ndjekës
5616Ndjekës
1937Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo