Kartolina

Sllovenia, vendi më i lumtur në Europën Juglindore

Greqia, e trazuar ekonomikisht u rendit e 70-ta, ndjekur nga Mali i Zi (80-ti), Kosova (83-ta), Rumania (90-ti), Serbia (106-ta), Bosnja dhe Hercegovina (107-ta), Maqedonia (118-ta) dhe Bullgaria (144-ta). Si variabla kyç u analizuan Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë, jetëgjatësia e shëndetshme, të pasurit dikë për mbështetje, liria e perceptuar e të bërit zgjedhje në jetë, liria nga korrupsio...

Antisemitizmi nuk është zhdukur! Duhet gjetur një mënyrë për ta trajtuar këtë çështje

Raporti mbështetet në të dhënat e një sondazhi online ku janë anketuar 5847 persona të vetë-zgjedhur të identifikuar si hebre në Belgjikë, Francë, Gjermani, Hungari, Itali, Letoni, Suedi dhe Britani të Madhe, si shtete në të cilat jeton 90% e popullsisë hebre në Europë. Raporti ofron studimin më të plotë të ndërmarrë ndonjëherë për antisemitizmin në Europë Sipas raportit shifrat janë shqetësuese:...

BE-ja, e përçarë mbi të drejtën e vdekjes

    Çështja e të drejtave të njeriut   Në dhjetor, Senati belg votoi në favor të zgjerimit të së drejtës për një vdekje e lehtë për të miturit. Pas kësaj, debati u ndez nëpër Europë edhe një herë. Që nga viti 2002 në Belgjikë dhe Holandë dhe që nga viti 2009 në Luksemburg, mjekët janë të lejuar të japin medikamente që ndalojnë jetën me kërkesë të pacientit. Legjislatori belg, ka ve...

Page 7 of 7

667Ndjekës
5968Ndjekës
1976Ndjekës
23Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo