Ekonomia

Mesazhet nga Forumi Ekonomik në Davos

Programi i Forumit Ekonomik Botëror këtë vit pati si qëllim përforcimin e sistemit të lidershipit dhe kujdesit global ndërkohë që po përballemi me kompleksitetin aktual në këtë botë “multikonceptuale”.  Nisur nga kjo, forumi u zhvillua mbi 5 çështje kryesore:1) Domosdoshmëria e dialogut shumëkombësh 2) Globalizimi si përgjigje ndaj kërkesave rajonale dhe ndërkombëtare 3) Përmirësimi i K...

Euro si një mjet strategjik për Bashkimin Europian

“Roli ndërkombëtar i Euros është bërë më i vogël si rezultat i krizës së eurozonës dhe vetëm kur bëhet fjalë për transaksione ndërkombëtare, Euro është monedha e dytë që përdoret më së shumti, madje mjaft pranë me Dollarin, 36% kundrejt 40%. Ka një mungesë të theksuar të proporcionit midis fuqisë ekonomike europiane dhe fuqisë së Euros. Duhet bërë më shumë për të lejuar monedhën e përbashkët për...

Sfidat dhe arritjet e BE-së për krijimin e një Tregu të Vetëm Dixhital

Strategjia e Tregut të Vetëm Dixhital mund të kontribuojë me 415 miliard € në vit në ekonominë e BE-së dhe të krijojë qindra mijëra vende të reja pune. Kjo strategji synon që të:• përmirësojë aksesin në të mira materiale, shërbime dhe në përmbajtjen e tyre, • krijojë një kuadër ligjor të përshtatshëm për rrjetet dhe shërbimet dixhitale, • rrisë përfitimet e një ekonomie të bazuar në të dhëna. Kët...

10 vjet pas krizës financiare-Një lajm i mirë për ekonominë e BE-së?

Ajo që fillimisht ishte një krizë financiare u shndërrua në një krizë bankare dhe një krizë borxhi duke ndikuar drejtpërdrejt në ekonomi. Institucionet e BE-së dhe shtetet anëtare morën vendime të forta politike për të përballuar krizën si dhe për të ruajtur integritetin e euros. BE ka punuar për të rregulluar sektorin financiar dhe për të përmirësuar qeverisjen ekonomike duke mbështetur vendet n...

G20 përfundon duke shmangur një luftë tregtare ...

"Ne do të mbajmë tregje të hapura duke vënë në dukje rëndësinë e kornizave reciproke dhe të dobishme të tregtisë dhe investimeve, parimin e mosdiskriminimit dhe të vazhdojmë të luftojmë kundër proteksionizmit, duke përfshirë të gjitha praktikat e padrejta tregtare dhe të njohim rolin e instrumenteve legjitime të mbrojtjes tregtare në këtë drejtim". Por ky premtim nuk ishte i mjaftueshëm për...

Çfarë përfitimesh do të sjellë CETA për Bashkimin Europian ?

Sipas statistikave, nëse Kanadaja do të ishte në BE atëherë ajo do të radhitej mes Danimarkës dhe Belgjikës nga popullsia dhe Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB). Ndikuar nga ky zhvillim ekonomik dhe i shoqërisë së Kanadasë, CETA do të bëjë të mundur heqjen e të gjithë tarifave mes Kanadasë dhe BE-së, përveç atyre ngarkuar shërbimeve publike, disa produkteve bujqësore dhe shërbimeve audiovizive, si...

Roli i kapitalizmit në rritjen e vazhdueshme të populizmit

Teksa me kalimin e kohës të gjitha këto sisteme janë përmbysur apo përzierë me njëri tjetrin duke u munduar kështu të vijnë si një formë e re, edhe pse mbase shpesh herë me përmbajtje të njëjtë, ne vazhdojmë të përballemi me një sfidë të madhe në fushën ekonomike. Ende nuk kemi një model që jo vetëm t’i rezistojë kohës, por në të njëjtën mënyrë të na mbajë larg krizave ekonomike. Mbase një ri-stu...

Polemika mes Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore

Berlini kërkonte medoemos të shmangte diskutimin e problemeve të Deutsche Bank. E megjithëse Lagarde ishte në dijeni të kësaj, ajo përsëri dha disa këshilla shumë të ashpra për bankën më të madhe në Gjermani. Ajo tha se kjo bankë duhet të ndryshojë modelin e biznesit. Po ashtu, i bëri presion për të pranuar me shpejtësi kushtet e rregullatorëve amerikanë për gjobën kolosale prej 14 miliardë dolla...

Vlerësimi i Indeksit të Politikave të Ndërmarrjeve të Vogla e të Mesme në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi

Ka ende sfida të rëndësishme për transformimin e sektorit të SME-ve në një sektor të rritjes ekonomike dhe punësimit, për të adresuar sfidat e vazhdueshme strukturore, të tilla si normat e larta të papunësisë dhe të ardhurat për frymë, por megjithatë disa nga kushtet për të stimuluar rritjen janë të stabilizuara. Së pari, ekonomitë e Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë (WBT) përfshihen në axhendën a...

Avancimi i Negociatave të Tregtisë midis BE dhe SHBA

Ai gjithashtu do të rrisë ndikimin e Europës në botë, me formimin e tregtisë globale, duke shpalosur vlera dhe duke tërhequr më shumë investime. BE-ja dhe SHBA-të kanë marrëdhënien dypalëshe më të madhe të tregtisë në botë, dhe dy ekonomitë së bashku përbëjnë rreth gjysmën e PBB-së të të gjithë botës. SHBA-ja është tregu më i madh i eksportit të BE-së,ndërkohë që BE-ja eksporton rreth 310 miliard...

Page 2 of 4

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk