Sondazhe

Përdorimi urban i biçikletës si mënyra më e mirë për të ngadalësuar ndryshimet klimatike

Përdorimi i biçikletës në zonat urbane përbën një strategji thelbësore në përpjekjet për të ngadalësuar ndryshimet klimatike. Ky artikull analizon ndikimin e automjeteve në emetimet e karbonit dhe ndryshimet klimatike, duke krahasuar ato me biçikletat si një mjet me emetime më të ulëta. Duke përfshirë të dhëna statistikore dhe analitike, artikulli parashikon se ndërsa asnjë mjet transporti nuk ës...

Analizë sasiore e kriterit ekonomik në vendet e Ballkanit Perëndimor me status kandidat

Aktualisht, 4 vende nga Ballkani Perëndimor gëzojnë statusin e vendit kandidat për në BE, duke e pasur këtë një prioritet strategjik dhe duke u përpjekur për të plotësuar Kriteret e Kopenhagenit përgjatë fazës negociatore. Performanca e këtyre vendeve në ndërmarrjen e reformave dhe politikave për të transformuar ekonomitë kombëtare, në terma të tregut dhe konkurrueshmërisë (kriteri ekonomik) vlerë...

Analizë sasiore e kriterit politik në vendet e Ballkanit Perëndimor me status kandidat

Prioriteti strategjik i vendeve me status kandidat nga Ballkani Perëndimor vazhdon të mbetet plotësimi i kushteve dhe kritereve të vendosura nga Bashkimi Europian.  Përpjekjet e tyre për t’iu afruar sa më shumë kërkesave të BE-së, kryesisht sa i përket transformimit politik vlerësohen nga Komisioni Europian çdo vit përmes progres raporteve. Artikulli synon analizën dhe vlerësimin e performan...

Prirja e opinionit publik europian versus atij shqiptar mbi Integrimin Europian

Kur ne flasim për opinionin publik europian, jemi të prirur ta lidhim me atë që është bërë praktikisht një institucion: Eurobarometri. Kjo sepse që nga krijimi i tij, në fillim të viteve 1970, Komisioni Europian ka mbajtur frenat e këtij sistemi për të kryer dhe për të analizuar sondazhet e opinionit publik, me ob...

Integrimi i të huajve në Shqipëri – sfidat dhe mangësitë

  *** Por Shqipëria është edhe vend pritës, edhe pse numrat e të huajve në Shqipëri janë relativisht të vogla në krahasim me të emigrantëve, përsëri ato mbeten fakt. Sipas INSTAT në 2019 numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 13 507 banorë, ku 55% e tyre janë në Shqipëri për arsye punësimi. Pjesa më e madhe e të huajve janë nga Italia, ndjekur nga Turqia e Kosova, ndërkohë q...

Atlasi i Migracionit 2019: Situata e migracionit për BE, Shqipërinë e Kosovën

Migracioni drejt dhe nga Europa ka ndikuar në formimin e zhvillimeve sociale, politike dhe ekonomike në kontinent. Ky fenomen vazhdon të ndodhë akoma në forma të ndryshme.  Gjatë këtij artikulli do ju paraqesim disa të dhëna për 28 shtetet anëtare të BE për sa i përket çështjes së migrimit dhe gjithashtu rreth Shqipërisë dhe Kosovës bazuar në Atlasin për Migracionin publikuar për herë të par...

Perceptimi i qytetarëve europianë mbi komunitetin LGBTI

Karta ishte e para në rang ndërkombëtar që ndaloi shprehimisht diskriminimin për shkak të 'orientimit seksual' (neni 21 (1)). Sidoqoftë, orientimi seksual e fitoi këtë status vetëm kohët e fundit. Deri në Traktatin e Amsterdamit të vitit 1999, dispozitat përkatëse të Traktatit të Komunitetit Europian adresonin vetëm diskriminimin për shkak të kombësisë dhe gjinisë. Në të njëjtën kohë, praktika gj...

Çfarë dëshirojnë fëmijët e të rinjtë për të tashmen dhe të ardhmen e Europës?

Lidhur me sondazhin janë vlerësuar përgjigjet e 13,679 fëmijëve dhe të rinjve nga mbi 23 vende të Europës që nga 1 Korrik - 10 Tetor 2018. . Mosha e të anketuarve vijon nga 9 vjeç ose më të vegjël (3.2%), 10-14 vjet (35.2%), 15-17 vjeç (39.2%), 18 - 30 vjeç (22.4%). Në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve më 20 Nëntor 2018, 40 fëmijë dhe të rinj nga e gjithë Europa , si dhe vendimmarrës e influencues...

Hijet e Grupit të Vishegradit (V4)

Dy vitet e fundit kanë sjellë vëmendje të paprecedentë për Grupin e Vishegradit në nivel europian - kryesisht për shkak të qëndrimit të V4 mbi politikat e azilit dhe migracionit. Ky grup gjithashtu rriti pritshmëritë në lidhje me performancën e brendshme, ashtu edhe midis partnerëve europianë. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet dypalëshe me disa nga partnerët kryesorë europianë perëndimorë, si Gjer...

Përtej Erasmus - ku dhe pse udhëtojnë studentët europianë?

Ndikimi pozitiv i mobilitetit të studentëve është pranuar dhe promovuar në Europë: studimi jashtë vendit nxit arsimin dhe edukimin, aftësitë gjuhësore, kontaktet ndër-kulturore dhe mundësitë e punësimit. Rëndësia e këtij fenomeni nënkuptohet, midis të tjerash, nga fakti se numri i studentëve që bëhen pjesë e programit Erasmus + është rreth 300 000 të tillë çdo vit. Natyrshëm lind pyetja nëse ekzi...

Page 1 of 2

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk