Sondazhe

Integrimi i të huajve në Shqipëri – sfidat dhe mangësitë

  *** Por Shqipëria është edhe vend pritës, edhe pse numrat e të huajve në Shqipëri janë relativisht të vogla në krahasim me të emigrantëve, përsëri ato mbeten fakt. Sipas INSTAT në 2019 numri i të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri rezultoi 13 507 banorë, ku 55% e tyre janë në Shqipëri për arsye punësimi. Pjesa më e madhe e të huajve janë nga Italia, ndjekur nga Turqia e Kosova, ndërkohë q...

Ndikimi i Covid-19 në Shqipëri dhe BE – perceptimet e qytetarëve shqiptarë

Po ashtu shtetas shqiptarë që jetojnë jashtë kufijve të Republikës kanë marrë pjesë në këtë pyetësor. Sa i përket nivelit të arsimimit të respondentëve rreth 83% janë me arsim universitar dhe rreth 16% me arsim pasuniversitar. Pyetësori përbëhet nga 21 pyetje me fokus në sfidat dhe çështjet më të rëndësishme me të cilat Demokracia në Europë dhe Shqipëri përballet sot. Ajo çka vihet re nga përgjig...

Atlasi i Migracionit 2019: Situata e migracionit për BE, Shqipërinë e Kosovën

Migracioni drejt dhe nga Europa ka ndikuar në formimin e zhvillimeve sociale, politike dhe ekonomike në kontinent. Ky fenomen vazhdon të ndodhë akoma në forma të ndryshme.  Gjatë këtij artikulli do ju paraqesim disa të dhëna për 28 shtetet anëtare të BE për sa i përket çështjes së migrimit dhe gjithashtu rreth Shqipërisë dhe Kosovës bazuar në Atlasin për Migracionin publikuar për herë të par...

Perceptimi i qytetarëve europianë mbi komunitetin LGBTI

Karta ishte e para në rang ndërkombëtar që ndaloi shprehimisht diskriminimin për shkak të 'orientimit seksual' (neni 21 (1)). Sidoqoftë, orientimi seksual e fitoi këtë status vetëm kohët e fundit. Deri në Traktatin e Amsterdamit të vitit 1999, dispozitat përkatëse të Traktatit të Komunitetit Europian adresonin vetëm diskriminimin për shkak të kombësisë dhe gjinisë. Në të njëjtën kohë, praktika gj...

Çfarë dëshirojnë fëmijët e të rinjtë për të tashmen dhe të ardhmen e Europës?

Lidhur me sondazhin janë vlerësuar përgjigjet e 13,679 fëmijëve dhe të rinjve nga mbi 23 vende të Europës që nga 1 Korrik - 10 Tetor 2018. . Mosha e të anketuarve vijon nga 9 vjeç ose më të vegjël (3.2%), 10-14 vjet (35.2%), 15-17 vjeç (39.2%), 18 - 30 vjeç (22.4%). Në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve më 20 Nëntor 2018, 40 fëmijë dhe të rinj nga e gjithë Europa , si dhe vendimmarrës e influencues...

Hijet e Grupit të Vishegradit (V4)

Dy vitet e fundit kanë sjellë vëmendje të paprecedentë për Grupin e Vishegradit në nivel europian - kryesisht për shkak të qëndrimit të V4 mbi politikat e azilit dhe migracionit. Ky grup gjithashtu rriti pritshmëritë në lidhje me performancën e brendshme, ashtu edhe midis partnerëve europianë. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet dypalëshe me disa nga partnerët kryesorë europianë perëndimorë, si Gjer...

Përtej Erasmus - ku dhe pse udhëtojnë studentët europianë?

Ndikimi pozitiv i mobilitetit të studentëve është pranuar dhe promovuar në Europë: studimi jashtë vendit nxit arsimin dhe edukimin, aftësitë gjuhësore, kontaktet ndër-kulturore dhe mundësitë e punësimit. Rëndësia e këtij fenomeni nënkuptohet, midis të tjerash, nga fakti se numri i studentëve që bëhen pjesë e programit Erasmus + është rreth 300 000 të tillë çdo vit. Natyrshëm lind pyetja nëse ekzi...

Qytetarët e BE-së kërkojnë më tepër barazi sociale

Papunësia shihet ende si sfida kryesore për pothuajse gjysmën e europianëve (45%), e ndjekur më pas nga pabarazia sociale (36%). Ndërkohë, që çështjet e tilla si migracioni (36%), terrorizmi dhe siguria (31%) vijnë të tretat dhe të katërtat në listën e shqetësimeve për qytetarët evropianë. Në dritën e këtyre të dhënave, pjesa më e madhe e të anketuarve u shprehën se më shumë vëmendje du...

Popullsia në plakje – Sfidë për kontinentin Europian

Sot, jetëgjatësia mesatare në botë shkon deri në 73 vjeç, ndërsa në Europën Perëndimore ajo shkon deri në 83 vjeç. Ajo që raporti bën me dije është që rritja e moshës mesatare nuk vjen gjithmonë si pasojë e rritjes së jetëgjatësisë, por si pasojë e një fertiliteti të ulët dhe uljes së nivelit të lindshmërisë së shoqërive. Në shumë vende të Europës, sidomos asaj Lindore dhe Ballkanit Perëndimor pl...

Liria e Medias në rënie

Që prej vitit 2013 treguesi i përgjithshëm i nivelit të shkeljes së lirisë së mediave në mbarë botën është rritur, ndryshimi i indeksit me 13.6 %, duke patur parasysh që sa më të larta shifrat, aq më e rëndë situata. Kryesisht ky tregues ka lidhje në veçanti me infrastrukturën, ku disa qeveri kanë pezulluar qasjet me internetin, apo edhe kanë dëmtuar objekte, pajisje transmetimi etj. Treguesi i i...

Page 1 of 2

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues