Programi i Punës i Komisionit për vitin 2019: Mbajtja e premtimeve dhe planet për të ardhmen

Programi i Punës i Komisionit për vitin 2019: Mbajtja e premtimeve dhe planet për të ardhmen

Çdo vit, Komisioni miraton një Program Pune që përcakton listën e veprimeve që do të ndërmarrë në vitin e ardhshëm. Programi i Punës informon publikun dhe bashkë-ligjvënësit për angazhimet politike për të paraqitur iniciativa të reja, tërheqin propozimet në pritje dhe rishikojnë legjislacionin ekzistues të BE.

Që nga fillimi i mandatit të tij në 2014, ky Komision ka nënvizuar nevojën për një Bashkim me një fokus më të fortë në gjërat me rëndësi dhe në nevojën për të përmirësuar legjislacionin në fuqi. Një aspekt thelbësor është sigurimi i respektit për parimet e subsidiaritetit dhe proporcionalitetit. Komisioni po paraqet së bashku me këtë Program Pune, edhe një deklaratë që përcakton se si do të synohet të forcohet roli dhe parimet e subsidiaritetit dhe proporcionalitetit në politikëbërjen e BE-së, shoqëruar nga Raportet Vjetore për Marrëdhëniet ndërmjet Komisionit Europian dhe parlamenteve kombëtare të shteteve anëtare.

Presidenti Jean-Claude Juncker deklaroi që së zgjedhjet parlamentare të 2019 po afrojnë, dhe i bëri thirrje Parlamentit Europian dhe Këshillit që të miratojë propozimet e paraqitura nga Komisioni në katër vitet e fundit. Ai tha se qytetarët nuk kujdesen për propozimet, ata kujdesen për ligjet në fuqi që u japin atyre të drejta dhe se nuk do të kishte mesazh më të mirë për votuesit se sa një demonstrim se ky Bashkim jep rezultate konkrete dhe të prekshme për ta. “Komisioni ka paraqitur tashmë të gjitha propozimet legjislative të nevojshme për të mundësuar 10 prioritetet e Komisionit. Së bashku me Parlamentin Europian dhe Këshillin, kemi gjetur marrëveshje për rreth gjysmën e këtyre propozimeve deri më tani, dhe 20% janë shumë të avancuara në procesin legjislativ. Prioriteti ynë për vitin e ardhshëm do të jetë që të marrim sa më shumë propozime që të jetë e mundur.”- deklaroi Juncker.

Iniciativat e reja që do të ndërmerren në Programin e ri të Punës së Komisionit për vitin 2019 janë:

1. Nxitje e re për punë, rritje dhe investime;
2. Një treg i vetëm europian dixhital i bashkuar;
3. Një bashkim energjetik duke pasur në fokus ndryshimet klimaterike;
4. Një treg i brendshëm me një bazë industriale më të forcuar;
5. Tregti e zhvilluar dhe e balancuar në mënyrë për të mbajtur nën kontroll globalizimin;
6. Një Bashkim Ekonomik dhe Monetar më i fortë;
7. Një pushtet gjyqësor dhe respektim i të Drejtave Themelore Bazuar në mirëbesimin e ndërsjellë;
8. Politikë e re për Migracionin;
9. BE të kthehet në një aktor të fuqishëm global
10. BE të jetë shembull i ndryshimeve demokratike

Komisioni ka pasqyruar Programin në faqen zyrtare elektronike të tij dhe ndër të tjera është shprehur që programi për vitin 2019 përshkruan një axhendë të qartë dhe të fokusuar për të përfunduar programin e premtuar elektoral në fillim të këtij mandati. Gjithashtu ka vazhduar me premtimin që Komisioni do të vazhdojë të punojë intensivisht me Parlamentin dhe Këshillin Europian për të përfunduar këtë axhendë duke miratuar dhe zbatuar të gjitha propozimet që Komisioni i ka bërë. “Kjo përpjekje e përbashkët europiane është vendimtare nëse ne do u tregojmë qytetarëve europianë se Europa mund të bëjë ndryshime përmes veprimeve të fokusuara dhe efektive dhe rezultate të prekshme” - ka qenë fjalia përmbyllëse e prezantimit.

                                                                                    Stafi i EuroSpeak dhe Komisioni Europian, nëntor 2018

371Ndjekës
5616Ndjekës
1937Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo