Terminologjia Interaktive e Bashkimit Europian (Interactive Terminology for Europe)

IATE - Është terminologjia e përbashkët e institucioneve të Bashkimit Europian. Projekti IATE është lançuar në vitin 1999 me qëllimin që ta bënte informacionin më lehtësisht të disponueshëm dhe të siguronte standardizimin e tij në të gjithë institucionet e Bashkimit Europian. IATE filloi të përdorej në institucionet e BE-së në verën e vitit 2004 dhe përfshiu të gjitha bazat e të dhënave ekzistuese të terminologjisë së shërbimeve të përkthimit në një bazë të dhënash ndërinstitucionale unike që përmban afërsisht 1.4 milionë shënime shumëgjuhëshe. N&... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk