Opting out (Klauzola e mospjesëmarrjes)

"Opt-out" është një dispozitë e rëndësishme në strukturën politike të Bashkimit Europian, duke i ofruar shteteve anëtare mundësinë për të përjashtuar veten nga disa politika ose masa të caktuara të integruara, duke reflektuar kështu diversitetin e prioriteteve të shteteve anëtare në Bashkimin Europian. Në këtë kontekst, rasti i Danimarkës shërben si një shembull për të ilustruar këtë fenomen. Në lidhje me politikën monetare, Danimarka ka qëndruar jashtë eurozonës duke mbajtur kronën daneze si monedhë kombëtare, ndërkohë që shumica e shteteve të tjera të BE-së kanë adoptuar euron. Përjashtimi monetar i Danimarkës ka lejuar vendin të ruajë kontrollin e tij mbi politikat monetare dhe të përshtatet me kushtet ekonomike të veta. Ndërkaq, Danimarka numëron gjithashtu dhe dy klauzola të tjera të... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk