Justus Lipsius

Justus Lipsius nuk është ndonjë funksionar i Bashkimit Europian, as ndonjë ideator apo themelues i idesë së Bashkimit Europian, por përsëri mbetet një emër mjaft familjar për cilindo që punon apo angazhohet në fushën e BE-së dhe institucioneve të saj. Ndërtesa ku është vendosur Këshilli i BE-së dhe Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit, e ndërtuar më 1995 në Bruksel mban emrin e Justus Lipsius, një filozofi belg i shek. XVI, për arsyen e thjeshtë se ndodhet në rrugën që ka të njëjtin emër. Duke filluar nga viti 2002 ajo gjithashtu mirëpret edhe takimet e Këshillit Europian. Ndërtesa Justus Lipsius m... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk