Rrjeti Europian i Migracionit (European Migration Network)

EMN është një rrjet i migrantëve dhe ekspertëve të azilit të BE-së të cilët punojnë së bashku për të ofruar informacione objektive, të krahasueshme me politikën relevante. EMN u krijua ligjërisht në bazë të Vendimit të Këshillit 2008/381 / EC. Drejtoria e Përgjithshme për Migracionin dhe Çështjet e Brendshme e KE koordinon Rrjetin Europian të Migracionit. Pikat kombëtare të kontaktit (NCPs EMN) janë themeluar në të gjitha Shtetet Anëtare,përveç Danimarkës dhe Norvegjisë. Çdo EMN caktohet nga qeveria përkatëse kombëtare.EMN-të janë të vendosura brenda Ministrive të Brendshme dhe Ministrive të Drejtësisë, agjensitë e specializuara qeveritare që merren me migrimin, institutet kërkimore, organizatat joqeveritare ose zyrat kombëtare të organizatave ndërkombëtare. EMN publikon lajmet e fundit në një buletin të rregullt dhe mban një fjalor të emigracionit dhe kushteve të lidhura me azilin.

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
23Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk