Skuadra Europë ( Team Europe)

Bashkimi Europian ka krijuar paketën e tij “Team Europe” për të mbështetur vendet partnere në luftën kundër pandemisë së koronavirusit dhe pasojave të saj. Objektivi i “Team Europe” është të kombinojë burimet e BE, Shteteve Anëtare dhe institucioneve financiare të saj, në veçanti Bankën Europiane të Investimeve dhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Shifra e përgjithshme e paketës “Team Europe” arrin gati 36 miliardë euro. BE do të ndihmojë vendet më të rrezikuara në Afrikë, fqinjët e BE si Ballkanin Perëndimor, vendet e Partneritetit Lindor, Lindjen e Mesme dhe Afrikën... Read More

Shkolla Europiane e Administrimit (European School of Administration)

Shkolla Europiane e Administrimit, u krijua më 10 shkurt 2005. Misioni i saj është që të ofrojë trajnime në fusha specifike për anëtarët e stafit të BE-së të tilla si: trajnim për personelin e ri, trajnime për aftësitë themelore në vendin e punës, programet e manaxhimit dhe zhvillimit të lidershipit, një program vjetor trajnimi i detyrueshëm për rreth 80 punonjës të nivelit asistent të institucioneve të BE-së të cilët janë identifikuar si administratorë të mundshëm, vizita të shkurtra studimore për nëpunësit e rinj civilë europianë punët e të cilëve përfshijnë pyetje t... Read More

Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Europian (EEAS)

EEAS është shërbimi diplomatik i Bashkimit Europian që synon të bëjë politikën e jashtme të BE-së më koherente dhe efektive, duke rritur kështu ndikimin global të Europës. EEAS udhëhiqet nga Shefi i Punëve të Jashtme të BE-së ose njohur ndryshe si Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, pozicion ky që mbahet momentalisht nga Federica Mogherini. Ky pozicion koordinon punën e Komisionit Europian për marrëdhëniet e jashtme të BE-së dhe kryeson mbledhjet e ministrave të jashtëm të BE-s. Jashtë kufijve të unionit, Bashkimi Europian është i përfaqësuar nga nj... Read More

Soft Law & Hard Law

Soft law është termi që zbatohet për masat e BE-së, siç janë udhëzimet, rekomandimet, deklaratat dhe opinionet, të cilat, ndryshe nga rregulloret, direktivat dhe vendimet, nuk janë të detyrueshme për ata të cilëve u drejtohen, pra nuk janë norma që përmbajnë sanksion. Hard law i referohet instrumenteve dhe ligjeve ligjore aktuale detyruese. Ndryshe nga me soft law, hard law i jep shteteve përgjegjësi aktuale detyruese si dhe të drejta. Hard law nënkupton ligje të detyrueshme, që në rastin kur nuk zbatohen ka sanksione për shtetin apo individin, pra rregulloret, direktivat dhe vendime Read More

Sistemi i Informimit të Shpejtë i Ushqimit për Njerëzit dhe Blegtorinë (RASFF)

Në kuadër të skandalit të prodhimit të vezëve me origjinë holandeze në BE dhe rrezikun që ajo mban për të gjithë konsumatorët europianë dhe sipas deklaratave të Ministrit belg të bujqësisë, që Holanda dështoi në njoftimin në kohë për këtë rrezik, po sjellim në vëmendje një nga mekanizmat e Bashkimit Europian që siguron dhe mundëson shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit. Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk