A B C D E F G I J K L M N P R S T W Z

Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Europian (EEAS)

EEAS është shërbimi diplomatik i Bashkimit Europian që synon të bëjë politikën e jashtme të BE-së më koherente dhe efektive, duke rritur kështu ndikimin global të Europës. EEAS udhëhiqet nga Shefi i Punëve të Jashtme të BE-së ose njohur ndryshe si Përfaqësuesi i Lartë për Politikën e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, pozicion ky që mbahet momentalisht nga Federica Mogherini. Ky pozicion koordinon punën e Komisionit Europian për marrëdhëniet e jashtme të BE-së dhe kryeson mbledhjet e ministrave të jashtëm të BE-s. Jashtë kufijve të unionit, Bashkimi Europian është i përfaqësuar nga nj... Read More

Soft Law & Hard Law

Soft law është termi që zbatohet për masat e BE-së, siç janë udhëzimet, rekomandimet, deklaratat dhe opinionet, të cilat, ndryshe nga rregulloret, direktivat dhe vendimet, nuk janë të detyrueshme për ata të cilëve u drejtohen, pra nuk janë norma që përmbajnë sanksion. Hard law i referohet instrumenteve dhe ligjeve ligjore aktuale detyruese. Ndryshe nga me soft law, hard law i jep shteteve përgjegjësi aktuale detyruese si dhe të drejta. Hard law nënkupton ligje të detyrueshme, që në rastin kur nuk zbatohen ka sanksione për shtetin apo individin, pra rregulloret, direktivat dhe vendime Read More

Sistemi i Informimit të Shpejtë i Ushqimit për Njerëzit dhe Blegtorinë (RASFF)

Në kuadër të skandalit të prodhimit të vezëve me origjinë holandeze në BE dhe rrezikun që ajo mban për të gjithë konsumatorët europianë dhe sipas deklaratave të Ministrit belg të bujqësisë, që Holanda dështoi në njoftimin në kohë për këtë rrezik, po sjellim në vëmendje një nga mekanizmat e Bashkimit Europian që siguron dhe mundëson shkëmbimin e menjëhershëm të informacionit. Read More

‘‘Screening’’

Konsiston në një lloj ekzaminimi të hollësishëm që ndërmerret si fazë përgatitore e negociatave për anëtarësim. Ai është vlerësimi analitik i harmonizimit të legjislacionit të vendit kandidat (në këtë rast të legjislacionit shqiptar) me legjislacionin e BE-së, ku qartësohen dhe dallimet midis legjislacionit shqiptar dhe acquis së BE-së për secilin kapitull, dhe kërkesa për harmonizime të mëtejshme deri në harmonizimin e plotë të kuadrit ligjor. Ai është një proces i domosdoshëm, pasi formon bazën e negociatave dypalëshe midis Bashkimit Europian dhe vendit kandidat. Duke qenë drejtpërdrejt... Read More

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues