Terminologjia Interaktive e Bashkimit Europian (Interactive Terminology for Europe)

IATE - Është terminologjia e përbashkët e institucioneve të Bashkimit Europian. Projekti IATE është lançuar në vitin 1999 me qëllimin që ta bënte informacionin më lehtësisht të disponueshëm dhe të siguronte standardizimin e tij në të gjithë institucionet e Bashkimit Europian. IATE filloi të përdorej në institucionet e BE-së në verën e vitit 2004 dhe përfshiu të gjitha bazat e të dhënave ekzistuese të terminologjisë së shërbimeve të përkthimit në një bazë të dhënash ndërinstitucionale unike që përmban afërsisht 1.4 milionë shënime shumëgjuhëshe. Në vitin 2007 u lançua një version online i cili i mundësonte të gjithë qytetarëve të BE të kërkonin për terminolgji specifike në cilëndo nga gjuhët zyrtare. Edhe pse IATE ka si qëllim të përshkruajë me një paragraf secilin koncept apo fjalë, për disa koncepte të ndryshme përdoren disa paragrafë përshkrues.
Versioni më i ri i IATE u lançua në 7 nëntor 2018, me një rindërtim të plotë të sistemit me teknologjinë më të fundit, standardet më të fundit të zhvillimit të softuerit dhe praktikat më të mira mbi përdorshmërinë dhe aksesin.

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
23Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk