A B C D E F G I J K L M N P R S T W Z

Copernicus

Copernicus është një Program i Bashkimit Europian që synon zhvillimin e Shërbimeve Europiane të Informacionit bazuar në vëzhgimin satelitor të Tokës dhe analiën e të dhënave në vend. Kjo iniciativë drejtohet nga Komisioni Europian në partneritet me Agjencinë Europiane të Hapësirës (ESA) dhe Agjencinë Europiane të Mjedisit (EEA).Copernicus synon të zhvillojë sisteme dhe shërbime inovative të vëzhgimit të tokës dhe të sigurojë qasjen e pavarur të Europës në njohuritë mjedisore dhe vëzhgimet kryesore, si edhe teknologjitë e mbledhjes së gjeo-informacionit. Shërbimet e informacionit të ofruara do... Read More

312 Ndjekës
5598 Ndjekës
1932 Ndjekës
18 Abonues