E Shtunë, 07 Dhjetor 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Përfundimet e Samitit G20

samitig20Samiti G20 miratoi Planin e Veprimit të Brisbanës, i cili përqëndrohej në rritjen e vendeve të punës dhe investimeve. Më datat 15-16 nëntor 2014, u mbajt takimi i G20, ku prioritet ishte ndihma për një ekonomi globale të qëndrueshme dhe në rritje, për të ofruar standarde më të mira jetese dhe punë cilësore për qytetarët. Për arritjen e këtij qëllimi iu referua dy pikave kyce : Të punuarit bashkarisht për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës dhe forcimi i institucioneve ekonomike botërore.

Rritje ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës

Një ndër objektivat ambicioze të vendosura nga G20-a është rritja ekonomike me të paktën 2% deri në vitin 2018. Analizat e FMN-së tregojnë se nëse shtetet iu përmbahen angazhimeve specifike dhe programet zbatohet në tërësi rritja do të jetë 2.1%. Kjo nënkupton 2 trilion$ më shumë në ekonominë globale dhe miliona vende të reja pune. Plani i veprimit përmban rritjen e tregtisë, nxitjen e konkurrencës, investimeve e cila do të mbështetet nga Grupi i Bankës Botërore, por mirëpriten dhe banka të tjera të kontribuojnë. Për të mbështetur zbatimin e Nismës, u ra dakort për të krijuar një“Qendër Globale të Infrastrukturës” me një mandat 4 vjeçar. Ky do të harmonizojë bashkëpunimin midis qeverive, sektorit privat, bankave, organizatave ndërkombëtare për të përmirësuar funksionimin dhe financimin e tregjeve të infrastrukturës. 

Një tjetër objektiv është reduktimi i diferencave në pjesëmarrjen në punë mes burrave dhe grave me 25% deri në vitin 2025, duke marrë parasysh rrethanat kombëtare. Kjo do thotë se do të këtë 100 milion gra më të punësuara. Përfaqësuesit në G20 u shprehën se ishin fuqimisht të angazhuar për uljen e papunësisë së të rinjve, duke ndërmarrë masa për tu siguruar të rinjve arsim, trajnime ose punësim. Fokus do të jetë dhe luftimi i informalitetit në sektorin e punës, siguria në punë dhe ofrimi i mbrojtjes sociale. Për realizimin e këtij objektivi u kërkua që ministrat e punës të secilit shtet të raportonin për zhvillimet duke filluar nga 2015. Angazhim u shpreh dhe në çrrënjosjen e varfërisë dhe pabarazisë.

 

Forcimi i institucioneve ekonomike botërore

Për përballimin e sfidave kryesore ekonomike botërore, përfaqësuesit e G20 ranë dakort se institucionet duhet të jenë efektive dhe përfaqësuese, si dhe për të pasqyruar ndryshimin e ekonomisë botërore.
Rritja e bashkëpunimi për energjinë është një ndër prioritetet e G20 për këtë vit dhe u kërkua që ministrat e energjisë të bashkëpunojnë dhe raportojnë për avancimet në këtë fushë. Gazi është gjithashtu një burim shumë i rëndësishëm i energjisë dhe duhet punuar për përmirësimin e funksionimit të tregjeve të gazit.

Shqetësuese për përfaqësuesit e G20 ishte situata e krijuar nga përhapja e sëmundjes Ebola në Guinea, Liberi dhe Sierra Leone, ndikimi humanitar dhe ekonomik i saj. Për përgjigjen ndaj kësaj krize u shfaq angazhim maksimal për të reaguar në menyrë të kordinuar dhe ndërkombëtare. Fillimisht iu bë thirrje institucioneve financiare ndërkombëtare për të ndihmuar vendet e prekura. Takimi i ardhshëm do të jetë në 2016 në Kinë
                                                                                              G20 Leaders’ Communiqué, nëntor 2014

 

  Kërko

  Axhenda

Nëntor 2019

4 nëntor - Juncker takohet me Visentini, Sekretarin e Përgjithshëm të Konfederatës së Bashkimit Tregtar Europian (ETUC).
4-7 nëntor -
Konferenca ndërkombëtare e sistemit rregullator të rrezatimit dhe energjisë nukleare ku marrin pjesë dhe përfaqesuesit e lartë të Komisionit Europian.
5 nëntor -
European Movement International dhe Raiffeisen Bank International do të mbajnë një panel të përbashkët diskutimi të titulluar "Suksesi i Europës: Pritshmëritë dhe mundësitë për Europën Qendrore dhe Ballkanin".
- Juncker do të mbajë një darkë pune me drejtorët e përgjithshëm të Komisionit Europian.
6 nëntor -
Takim kolegjial mes Timmermans dhe Tony Blair në Bruksel dhe Vestager me delegacionin amerikan të Kongresit
6-8 nëntor -
Forumi Global i Demokracisë, do të jetë këtë vit një platformë diskutimi për politik-bërësit, specifikisht në fushën e informimit dhe demokracisë.
7-8 nëntor -
EuroPCom 2019- Konferenca e Komunikimit Publik Europian- do të mbledhë së bashku ekspertë të fushës së komunikimit, por dhe çdo strukturë organizative lokale ose ndërkombëtare që promovon vlerat e BE.
10 nëntor -
Zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, ku qytetarët spanjollë do të zgjedhin Parlamentin e 14t ë të Mbretërisë.
-
Zgjedhjet në Rumani do të përcaktojnë Presidentin e ri për 5 vitet e ardhshme.

  FJALOR

Rrjeti i Studentëve Erasmus (ESN)

ESN është një organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse për studentët. Misioni i saj është të përfaqësojë studentët ndërkombëtarë, duke u siguruar këtyre të fundit mundësi për të zhvilluar veten e tyre profesionalisht dhe për të patur një botëkuptim sa më të gjerë kulturor, nën parimin “Studentët ndihmojnë Studentët”. Momentalisht ekzistojnë 530 shoqata lokale që mbështesin studentët ndërkombëtarë në shkëmbimin mes 41 vendeve në Europë së bashku me Shqipërinë. ESN mbulon mbi 1 000 Institucione të Arsimit të Lartë, shumica e të cilave janë të lidhura ngushtësisht me Zyrat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Në total, pothuajse 15 000 vullnetarë ofrojnë shërbime për rreth 350 000 studentë ndërkombëtarë, duke organizuar një sërë aktivitetesh për integrimin e atyre të rinjve në vendet e tyre pritëse dhe përmirësimin e cilësisë së lëvizshmërisë së studentëve.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1