E Shtunë, 07 Dhjetor 2019
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Prioritetet e Presidencës Sllovake të Këshillit të BE-së

Slovakia-Presidency logoMë 1 korrik 2016 Sllovakia merr për herë të parë Presidencën e Këshillit të BE-së. Presidenca sllovake vjen në një moment sfidues për Bashkimin Europian, kur e gjithë bota i ka sytë te një moment kyç i historisë së unionit- Brexit. Për herë të parë paraqitet nevoja urgjente për tu përballur me detyrat dhe pasojat e largimit të një Shteti Anëtar.


Programi i Presidencës Sllovake të Këshillit të Bashkimit Europian është i bazuar në katër prioritete: një Europë e fortë ekonomikisht, një treg i përbashkët modern, politika të qëndrueshme të migrimit dhe azilit dhe një Europë e angazhuar globalisht.

Katër prioritete :

Europë e fortë ekonomikisht- Sllovakia ka prioritet të fokusohet në iniciativa që ndihmojnë në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për investimet dhe për zhvillimin e mëtejshëm të Bashkimit. Një mjedis më i favorshëm është një element kyç për zhvillimin dhe zbatimin e projektit për të bashkuar Europën, thelbësore kjo për tregun e përbashkët modern.

Treg i përbashkët modern- Tregu i përbashkët konsiderohet si arritja më e madhe e Bashkimit Europian. Vizioni i Presidencës Sllovake konsiston në zhvillimin e mëtejshëm të projekteve të bashkimit, si bashkimi energjitik apo tregu i përbashkët dixhital.

Politika të qëndrueshme të migrimit dhe azilit- Kriza aktuale e emigracionit ka ngjallur shumë presion mbi kufijtë e jashtëm të BE-së dhe mbi sistemet e azilit të Shteteve Anëtare. Presidenca Sllovake synon të inkurajojë Unionin për të zhvilluar më shumë politika për emigrimin dhe azilin.

Një Europë e angazhuar globalisht- Sllovakia ka prioritet të forcojë pozicionin e BE-së në botë.

Temat që do të jenë në prioritet të Presidencës Sllovake reflektojnë tre parime të ndërlidhura:

1) Arritja e rezultateve konkrete – qëllimi është ti tregohet qytetarëve europian që projektet e përbashkëta të Europës kanë një ndikim praktik mbi përmirësimin e cilësisë së tyre të jetesës.

2) Kapërcimi i copëzimit – Sllovakia synon të arrijë rezultate të cilat do të ndihmojnë Shtetet Anëtare të kenë një lidhje më të fortë me tregun e përbashkët.

3) Përqëndrimi tek qytetarët – aftësia për të arritur rezultate specifile dhe tejlkalimi i copëzimit përbëjnë çelësin për të sjellë BE-në më afër qytetarëve. Presidenca Sllovake ka si qëllim rivendosjen e besimit të qytetarëve në projektin e Europës së përbashkët.

Për Programin e plotë dhe informacion të detajuar këtu

  Kërko

  Axhenda

Nëntor 2019

4 nëntor - Juncker takohet me Visentini, Sekretarin e Përgjithshëm të Konfederatës së Bashkimit Tregtar Europian (ETUC).
4-7 nëntor -
Konferenca ndërkombëtare e sistemit rregullator të rrezatimit dhe energjisë nukleare ku marrin pjesë dhe përfaqesuesit e lartë të Komisionit Europian.
5 nëntor -
European Movement International dhe Raiffeisen Bank International do të mbajnë një panel të përbashkët diskutimi të titulluar "Suksesi i Europës: Pritshmëritë dhe mundësitë për Europën Qendrore dhe Ballkanin".
- Juncker do të mbajë një darkë pune me drejtorët e përgjithshëm të Komisionit Europian.
6 nëntor -
Takim kolegjial mes Timmermans dhe Tony Blair në Bruksel dhe Vestager me delegacionin amerikan të Kongresit
6-8 nëntor -
Forumi Global i Demokracisë, do të jetë këtë vit një platformë diskutimi për politik-bërësit, specifikisht në fushën e informimit dhe demokracisë.
7-8 nëntor -
EuroPCom 2019- Konferenca e Komunikimit Publik Europian- do të mbledhë së bashku ekspertë të fushës së komunikimit, por dhe çdo strukturë organizative lokale ose ndërkombëtare që promovon vlerat e BE.
10 nëntor -
Zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, ku qytetarët spanjollë do të zgjedhin Parlamentin e 14t ë të Mbretërisë.
-
Zgjedhjet në Rumani do të përcaktojnë Presidentin e ri për 5 vitet e ardhshme.

  FJALOR

Rrjeti i Studentëve Erasmus (ESN)

ESN është një organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse për studentët. Misioni i saj është të përfaqësojë studentët ndërkombëtarë, duke u siguruar këtyre të fundit mundësi për të zhvilluar veten e tyre profesionalisht dhe për të patur një botëkuptim sa më të gjerë kulturor, nën parimin “Studentët ndihmojnë Studentët”. Momentalisht ekzistojnë 530 shoqata lokale që mbështesin studentët ndërkombëtarë në shkëmbimin mes 41 vendeve në Europë së bashku me Shqipërinë. ESN mbulon mbi 1 000 Institucione të Arsimit të Lartë, shumica e të cilave janë të lidhura ngushtësisht me Zyrat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Në total, pothuajse 15 000 vullnetarë ofrojnë shërbime për rreth 350 000 studentë ndërkombëtarë, duke organizuar një sërë aktivitetesh për integrimin e atyre të rinjve në vendet e tyre pritëse dhe përmirësimin e cilësisë së lëvizshmërisë së studentëve.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1