E Shtunë, 16 Janar 2021
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri (ISSN 2708 - 1656)
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Artikujt

Liria e medias në Shqipëri, standard i përmbushur drejt Bashkimit Europian?

herlina photoTë gjithë jemi të vetëdijshëm që bota e informacionit dhe komunikimit elektronik po rritet dita ditës më shpejt se çdo fushë tjetër e shoqërisë. Zhvillimi global i demokracisë ditëve të sotme na bën të kuptojmë që sa më i lartë të jetë niveli i informimit te qytetarët aq më demokratik është ai vend në sistemin e tij të qeverisjes. Informimi i drejtë dhe korrekt arrihet vetëm në sajë të mediave të lira dhe të pavarura. Liria e medias është një ndër shtyllat kryesore për funksionimin e një shoqërie të lirë dhe demokratike, pasi i jep mundësinë çdo individi të informohet nga media mbi gjendjen reale të fakteve dhe situatave të cilat mund të shoqërohen dhe me qasje kritike ndaj organeve qeverisëse të vendit të tij.

Vazhdo leximin...

Perspektiva e punësimit të të rinjve në Shqipëri. Realitet dhe sfida

unemployment besjanaPunësimi, në përgjithësi, dhe ai i të rinjve në veçanti, mbeten një nga sfidat më të mëdha të politikave ekonomike botërore. Krizat socio-ekonomike të herëpashershme i kanë lëkundur "themelet e punësimit", duke sjellë pasoja të konsiderueshme në shoqërinë moderne. Vendet në zhvillim, siç është edhe Shqipëria, e kanë më të vështirë rimëkëmbjen, pas një krize ekonomike, rrjedhimisht edhe krize punësimi. Në këtë artikull do të paraqitet një përshkrim i situatës së punësimit të të rinjve në Shqipëri, politikat institucionale për zbutjen e papunësisë dhe efektshmëria e tyre.

***

Vazhdo leximin...

Covid-19, pandemia që lëkundi themelet e parimeve demokratike

together4 demo - valeria bardhajI gjithë planeti u gjend i prekur nga pandemia Covid-19. Mënyra sesi ky virus u përhap bëri që qeveritë të ndryshonin marrjen e vendimeve në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky virus që vazhdimisht po merr jetë njerëzish duket se ka prekur edhe themelet e të drejtave të njeriut dhe parimeve bazë të demokracisë. Në shumë artikuj thuhet se në situatat e emergjencës, përfshirja vullnetare e qytetarëve, gatishmëria dhe vendimmarrja në kushtet e emergjencës forcojnë dhe ushqejnë parimet e demokracisë. Por a ndodhi kështu me emergjencën Covid-19?

Vazhdo leximin...

Rrugëtimi politik i vajzave dhe grave në proceset demokratizuese të shoqërisë shqiptare

together4demo Besjana Lazja realPërfaqësimi i vajzave dhe grave në vendimmarrjen politike, në shoqërinë shqiptare është një çështje e rëndësishme dhe shumë aktuale. Nisur nga një rëndësi e tillë thelbësore, me anë të këtij artikulli, synohet të pasqyrohet roli që kanë luajtur vajzat dhe gratë në periudhën e instalimit të sistemit demokratik deri në ditët e sotme. Synimi tjetër i rëndësishëm, është paraqitja e tablosë reale të përfaqësimit të vajzave dhe grave në jetën politike të vendit. Po ashtu, pengesat dhe paragjykimet që ato kanë ndeshur marrin vëmendje në këtë punim. Barazia gjinore në vendimmarrjen politike është një nga sfidat kryesore në nivel kombëtar.

Vazhdo leximin...

Dita e Europës 2020: Respektimi i shtetit të së drejtës, i të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid-19

Arbesa Kurti resizeFatkeqësia natyrore, gjendja e jashtëzakonshme, lufta janë disa nga situatat, të cilat mund të kushtëzojnë garantimin dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, disa nga parimet bazë mbi të cilat ngrihet shteti i së drejtës gjatë kohëzgjatjes së situatës. Shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore më datë 24 Mars 2020, për shkak të virusit Covid-19, u pasua me miratimin e një sërë aktesh nënligjore dhe aktesh normative me fuqinë e ligjit, të cilat parashikonin masa kufizuese të lirive dhe të drejtave të individit në mënyrë të përshkallëzuar me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit.

Vazhdo leximin...

  Kërko

  Axhenda

AXHENDA

Janar 2021

15 janar - Komisioni do të vizitojë Presidencën Portugeze

- Komiteti Ekonomik dhe Social Europian (EESC) organizon një dëgjesë publike virtuale me temën e punësimit nga shtëpia dhe barazisë gjinore.

********************

14 janar - Takimi i kolegjit - Komisioni pritet të paraqesë një Komunikim mbi Mbrojtjen e Pakicave në përgjigje të një iniciative të qytetarëve Europianë

********************

 

13 janar - Prezantimi i përparësive të Presidencës Portugeze

********************

 

12 janar - Takim i Komitetit për Mjedisin, Shëndetin Publik dhe Sigurinë Ushqimore (ENVI). Shkëmbim mendimesh me Komisionin për çështjen e vaksinave në BE dhe krijimin e një programi për mjedisin
- Komisionerja Elisa Ferreira për Kohezionin dhe Reformat do të paraqesë Programin e Punës së Komisionit për 2021 në Parlamentin Portugez, event i zhvilluar nën ombrellën e Presidencës Portugeze të Këshillit të BE.

*******************

 

  FJALOR

wordoftheday

Seksion dedikuar shpjegimit të termave të BE-së.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1