E Shtunë, 31 Tetor 2020
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri (ISSN 2708 - 1656)
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

Artikujt

Perspektiva e punësimit të të rinjve në Shqipëri. Realitet dhe sfida

unemployment besjanaPunësimi, në përgjithësi, dhe ai i të rinjve në veçanti, mbeten një nga sfidat më të mëdha të politikave ekonomike botërore. Krizat socio-ekonomike të herëpashershme i kanë lëkundur "themelet e punësimit", duke sjellë pasoja të konsiderueshme në shoqërinë moderne. Vendet në zhvillim, siç është edhe Shqipëria, e kanë më të vështirë rimëkëmbjen, pas një krize ekonomike, rrjedhimisht edhe krize punësimi. Në këtë artikull do të paraqitet një përshkrim i situatës së punësimit të të rinjve në Shqipëri, politikat institucionale për zbutjen e papunësisë dhe efektshmëria e tyre.

***

Vazhdo leximin...

Covid-19, pandemia që lëkundi themelet e parimeve demokratike

together4 demo - valeria bardhajI gjithë planeti u gjend i prekur nga pandemia Covid-19. Mënyra sesi ky virus u përhap bëri që qeveritë të ndryshonin marrjen e vendimeve në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky virus që vazhdimisht po merr jetë njerëzish duket se ka prekur edhe themelet e të drejtave të njeriut dhe parimeve bazë të demokracisë. Në shumë artikuj thuhet se në situatat e emergjencës, përfshirja vullnetare e qytetarëve, gatishmëria dhe vendimmarrja në kushtet e emergjencës forcojnë dhe ushqejnë parimet e demokracisë. Por a ndodhi kështu me emergjencën Covid-19?

Vazhdo leximin...

Rrugëtimi politik i vajzave dhe grave në proceset demokratizuese të shoqërisë shqiptare

together4demo Besjana Lazja realPërfaqësimi i vajzave dhe grave në vendimmarrjen politike, në shoqërinë shqiptare është një çështje e rëndësishme dhe shumë aktuale. Nisur nga një rëndësi e tillë thelbësore, me anë të këtij artikulli, synohet të pasqyrohet roli që kanë luajtur vajzat dhe gratë në periudhën e instalimit të sistemit demokratik deri në ditët e sotme. Synimi tjetër i rëndësishëm, është paraqitja e tablosë reale të përfaqësimit të vajzave dhe grave në jetën politike të vendit. Po ashtu, pengesat dhe paragjykimet që ato kanë ndeshur marrin vëmendje në këtë punim. Barazia gjinore në vendimmarrjen politike është një nga sfidat kryesore në nivel kombëtar.

Vazhdo leximin...

Dita e Europës 2020: Respektimi i shtetit të së drejtës, i të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid-19

Arbesa Kurti resizeFatkeqësia natyrore, gjendja e jashtëzakonshme, lufta janë disa nga situatat, të cilat mund të kushtëzojnë garantimin dhe respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, disa nga parimet bazë mbi të cilat ngrihet shteti i së drejtës gjatë kohëzgjatjes së situatës. Shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore më datë 24 Mars 2020, për shkak të virusit Covid-19, u pasua me miratimin e një sërë aktesh nënligjore dhe aktesh normative me fuqinë e ligjit, të cilat parashikonin masa kufizuese të lirive dhe të drejtave të individit në mënyrë të përshkallëzuar me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit.

Vazhdo leximin...

Demokracia

admir poster-minDemokracia është vetëqeverisja e popullit, nga politikanët për popullin.

Demokracia nuk duhet konceptuar si diçka e çfarëdoshme apo si një lojë fjalësh që çdo politikan në një moment të caktuara të karrierës e përdor për të justifikuar apo mos justifikuar veprimet e veta.

Ajo që është e vërtetë është se me fjalën demokraci që në fillim na vjen ndër mend demokracia e poliseve greke. Shumica e njerëzve apo politologëve e marrin demokracinë si të mirëqenë. Megjithatë, qoftë në të kaluarën, qoftë sot, demokracitë kanë qenë dhe janë përherë në rrezik dështimi. Në Greqinë e lashtë ishin jetëshkurtëra dhe shumë pak të afta për të mbijetuar. Në Evropën e shekullit të XX ka pasur demokraci herë po e herë jo. Shtetet e reja afrikane kanë qenë demokraci për periudha shumë të shkurtra- në paçin qenë ndonjëherë.

Vazhdo leximin...

  Kërko

  Axhenda

29 tetor - Video-konferencë informale e Këshillit Europian, ku krerët e shteteve anëtare do të diskutojnë për nevojat për të fuqizuar përpjekjet e përbashkëta kundër pandemisë.

********************

28 tetor - 30 tetor - Zhvillohet nga Presidenca gjermane e Këshillit konferenca për ndryshimet demografike në Ballkanin Perëndimor dhe mbi të gjitha nivelet në rritje të emigracionit

********************

28 tetor - Mbledhje e Kolegjit - Komisioni synon të miratojë propozimin për një dritare të vetme doganore, gjithashtu paraqet propozimin për një pagë minimale të drejtë për punëtorët si dhe komunikimin për masa shtesë kundër Covid-19

********************

  FJALOR

wordoftheday

Seksion dedikuar shpjegimit të termave të BE-së.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1