E Enjëte, 27 Shkurt 2020
Blue Red Green
  • Buletin Informativ i Lëvizjes Europiane në Shqipëri
Joomla!: Position Home - E Hënë, 09 Prill 2012 07:19
Joomla!: Using Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Upgraders - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Project - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: The Joomla! Community - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Sample Sites - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Professionals - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Parameters - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Joomla! - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Started - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Getting Help - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00
Joomla!: Beginners - E Shtunë, 01 Janar 2011 00:00

1 miliard € për të rinjtë e papunë

iniciativa per rinineKomisioni Europian në dhjetor të vitit 2012 propozoi projektin Garancia e Rinisë, i miratuar si një Rekomandim nga Këshilli i Ministrave për vendet anëtare të BE-së në 22 prill 2013 dhe nënshkruar së fundmi, në qershor të vitit 2013 nga Këshilli Europian. Përshpejtimi i zbatimit të Garancisë së Rinisë është identifikuar si prioritet kyç i Udhëzimeve Politike të Presidentit Junker.
Fondi Europian Social, me një buxhet të përgjithshëm rreth 86 miliard € për periudhën 2014-2020, është një burim kryesor i financimit të BE-së për implementimin e Garancisë së Rinisë.

Me synim që Fondi Social Europian të veprojë në rajonet ku papunësia e të rinjve tejkalon 25%, Parlamenti Europian dhe Këshilli ranë dakord për të krijuar një Iniciativë dedikuar punësimit të të rinjve. Ndërkohë, më datë 4 shkurt 2015 Komisioni Europian propozoi që në fillim të këtij viti, Inciatiava për Punësimin e të rinjve, të kapi shifrën e 1 miliard €.

Shtetet anëtare përfitojnë nga kjo nismë duke marrë një të tretën e alokimit të 3.2 miliard € menjëherë pas miratimit të programeve operacionale. Ky ndryshim 30-fishon parafinancimin e shteteve me qëllim rritjen e punësimit të të rinjve, duke ndihmuar punësimin sa më shpejt të 350 000- 650 000 të rinjve. Ky financim do të vihet në dispozicion nga shtetet menjëherë për përfituesit e projektit përmes pagesave me paradhënie, proces i cili dhe ky do të monitorohet nga Komisioni brenda kornizës së Semestrit Europian.

Inciativa financon aktivitetet për punësimin, edukimin apo trajnimin e të rinjve të moshës nën 25 vjeç, ose, kur shtetet anëtare e konsiderojnë të rëndësishme, nën 30 vjeç. Financimi i Iniciativës për punësimin e të rinjve mund të përdoret për të mbështetur aktivitetet përfshirë edhe përvojën e punës së parë, ofrimin e trajnimeve dhe mësimit, arsimim të mëtejshëm, mbështetjen e biznesit për sipërmarrësit e rinj, programeve për ata që kanë braktisur shkollën në moshë të hershme si dhe subvencioneve të pagave dhe rekrutimit.
Valdis Dombrovskis, Zv -President për Dialogun Social deklaroi se :”Komisioni me anë të këtij propozimi përçon një sinjal të qartë se punësimi i të rinjve vazhdon të jetë prioriteti i agjendës politike europiane. Ky propozim mbështet punën e vendeve anëtare në ripunësimin e të rinjve, edukimin ose pjesëmarrjen e tyre në trajnime. Kështu, të rinjtë jo vëtëm janë të aftë të kontribuojnë në ekonomi dhe në shoqëri përmes aftësive dhe dinamizmit, por gjithashtu rifitojnë dinjitetin e tyre.”

Komisioni për Punësimin, Çështjet Sociale, Aftësitë dhe Mobilitetin në Punë ka si prioritet primar forcimin e konkurrencës, stimulimin e investimeve dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Plani i Investimit prej 315 miliard € mund të krijojë miliona vende pune, dhe kjo jo vetëm për të rinjtë. Por Inciativa për Punësimin e të rinjve, fokusohet veçanërisht në trajnimin ose rikthimin e tyre në punë për shkak të vështirësive që ata hasin për të hyrë suksesshëm në tregun e punës. Të gjitha vendet anëtare janë angazhuar për Garancinë e Rinisë me plane konkrete si: të mundësojnë për të rinjtë nën 25 vjeç një ofertë pune me kualitet, si dhe praktikë ose trajnim brenda katër muajve pas largimit nga shkolla apo humbja e punës. Ndaj ky njoftim siguron bërjen realitet të këtij garantimi në përputhje me angazhimin e Komisionit në Programin e tij të Punës 2015. Kështu Marianne Thyssen, Komisionere e Punësimit deklaron se: Është e papranueshme se sot më shumë se 1 në 4 të rinj nuk mund të gjejë punë në tregut e punës. Rritja e fondeve do të sjellë punësimin e të rinjve, e unë jam e vendosur ta bëj këtë realitet."

Ky propozim legjislativ do të diskutohet tani nga Parlamenti dhe Këshilli Europian, të cilët duhet ta adopotojnë përpara se të hyjë në fuqi.
                                                                                                               Komisioni Europian, shkurt 2015

  Kërko

  Axhenda

Shkurt 2020

27-28 shkurt -  Seminari Ndërkombëtar i Sportit: "Pse Sporti në Europë ka nevojë për trajnerë të aftë?"

–Mblidhet Këshilli i Konkurrueshmërisë, me fokus në tregun e brendshëm të BE, industrinë, Marrëveshjen e Gjelbërt, përmirësimi i rregulloreve

27 shkurt - Mbledhja midis Bashkimit Europian dhe Bashkimit Afrikan
- Takimi i  Komitetit Europian Ekonomik dhe Social mbi të Drejtat e Njeriut dhe Migracionin dhe Rolin e Sindikatave

26 shkurt - Krijimi i axhendës së BE-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar për vitet 2020-2030 - propozimi i strategjive të reja në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (UNCPRD)

25 shkurt – Dita e Iniciativës Qytetare Europiane (ECI)
 – Mbledhje e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme – Komisioni prezanton Metodologjinë e re të Zgjerimit; Përgatitje e axhendës për takimin e datës 26-27 mars të Këshillit Europian; diskutim për marrëdhënien MB-BE

24 shkurt - 102 vjetori i Pavarësisë së Estonisë

 

  FJALOR

Rrjeti i Studentëve Erasmus (ESN)

ESN është një organizatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse për studentët. Misioni i saj është të përfaqësojë studentët ndërkombëtarë, duke u siguruar këtyre të fundit mundësi për të zhvilluar veten e tyre profesionalisht dhe për të patur një botëkuptim sa më të gjerë kulturor, nën parimin “Studentët ndihmojnë Studentët”. Momentalisht ekzistojnë 530 shoqata lokale që mbështesin studentët ndërkombëtarë në shkëmbimin mes 41 vendeve në Europë së bashku me Shqipërinë. ESN mbulon mbi 1 000 Institucione të Arsimit të Lartë, shumica e të cilave janë të lidhura ngushtësisht me Zyrat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Në total, pothuajse 15 000 vullnetarë ofrojnë shërbime për rreth 350 000 studentë ndërkombëtarë, duke organizuar një sërë aktivitetesh për integrimin e atyre të rinjve në vendet e tyre pritëse dhe përmirësimin e cilësisë së lëvizshmërisë së studentëve.

  Na ndiqni ne:

facebook gplus twitter youtube1